Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

FRANCISCUKSEN SPIRITUALITEETIN AVAINKOHTIA:

 • Franciscus yhdisti kaiken evankeliumeihin ("Herrani hyväntuoksuiset sanat."). Hänen rukouksensa, sääntönsä ja muut kirjoituksensa siteeraavat aina Raamattua, lukua ja jaetta (vaikkakaan ei aina tarkasti). Tämä tuskin oli tyypillistä aikakaudelle, jolloin Raamattu ei ollut saatavissa kansankielellä, ja jota tosiaankin kohdeltiin varoen väärintulkitsemisen pelosta.
 • Voimakastunteinen lähestymistapa. Franciscuksen suosituimmaksi tekevä ominaisuus (ja joka eniten aiheuttaisi ongelmia vuosisata myöhemmin!) oli hänen vakaumuksensa, että evankeliumin sanat olivat niin ihania, että kuka tahansa kuulisi niitä, innoittuisi elämään uskon mukaisesti. Franciscus pelkäsi suuresti että teologian opiskelu pidättäisi veljet yksinkertaisesta uskosta ja antaumuksesta - itseasiassa hän varoitti (siirrettyä Augustinolaiskaniikkia) fransiskaaniteologia tässä suhteessa (veli oli Antonius Padovalainen).
 • Jatkuva katumuksen painotus - ei ainoastaan yleisessä käytännössä, vaan ihmisen uudistumisen merkityksessä, kurinalaisuutena joka asettaa elämän linjaan evankeliumien kanssa. Franciscuksen oma katumusharjoitus oli, kuten hän myöhemmin myönsi, liiallinen ilmentymisessään, mutta perustana oleva totuus oli sekä nöyrä että riemukas. Katuja itsekin, Franciscus juhli jumalallisen armon toimintaa elämässään, joka on todellisen katumuksen olennainen ja kaunis ydin.
 • Köyhyys oli Franciscuksen johtava hyve. Hän pelkäsi että minkä tahansa vaurauden tavoittelu (ei ainoastaan maallisten tavaroiden) kääntäisi pois evankeliumien täyttämisestä.
 • Vahva sakramentaalinen korostus - lukemattomia viittauksia erityisesti Eukaristiaan (ja tämä aikakautena kun useimmat ihmiset ottivat osaa tuohon juhlaan kenties kerran vuodessa). Franciscus kirjoitti niistä jotka rakastavat Jumalaa ja lähimmäistä, heinä jotka "vastaanottavat Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren ja tuovat esiin todellisen katumuksen arvoisia hedelmiä". Hän myös säännöllisesti mainitsi pappeuden ja kunnioituksen pappeutta kohtaan, ja sakramentaalisen synnintunnustuksen (joka myös oli harvinaisuus useimpien elämässä).
 • Meidän ei pidä vähätellä Franciscuksen liturgian ja sakramenttien  korostusta 1400-luvun välttämättömyytenä. Se joka ilmaisi koko sääntökuntansa säännön "evankeliumien elämisenä!" (aikana jolloin raamatullinen korostus ei ollut sääntö) selvästi näki liturgian ja sakramenttien vahvasti liittyvän tähän. Hänen suuri kunnioituksensa pappeutta kohtaan, jonka hän mainitsee kenties useammin kuin yksikään toinen pyhimys, on erityisesti siinä, että pappeus on Kristuksen oman palvelun laajentuma, niin että osoittaessamme sille kunnioitusta, me uhraamme palvontaa, ja Eukaristian arvokkuudessa - pelastuksemme riippuu siitä ja ainoastaan pappien avulla voimme sen saavuttaa. Fransiskaanispiritualiteetti ei voi tehdä myönnytystä Eukaristialle, joka on kokonaan yhteysateria.
 • Voimme menettää jotkin hänen ihmeelliset ilmaisunsa Eukaristiaa koskien, jos olemme vaivaantuneita aristoteelisesta termistä transsubstantiaatio. (Itseasiassa, vaikka tämä oppi määriteltiin Lateraanikonsiilissa 1215, teologit eivät missään tapauksessa olleet samaa mieltä siitä mitä se täsmällisesti tarkoitti, ja Franciscus tuskin tiesi tai välitti mitä kantaa itse kukin heistä edusti. Franciscuksen yksinkertaisuus menee meiltä yli, ja on luultavaa, että Todellinen Läsnäolo oli se joka hänelle merkitsi, ei se "kuinka".)
 • Franciscuksen suuri huomio Eukaristiaa kohtaan lahjoittaa valtavan rikkauden fransiskaaniselle spiritualiteetille. Jeesus jumaluudessaan ja ihmisyydessään; Hänen nöyryytensä (ja köyhyytensä) Hänen jakaessaan ihmisluontomme; meidän etuoikeutemme, osana Hänen Mystistä Ruumistaan, jakaa tämä osuus Hänen jumaluudestaan; Hänen inkarnaationsa, kärsimyksensä, kuolemansa, ylösnousemuksensa ja taivaaseen astumisensa elementit; veljellinen rakkaus jonka jaamme tällä juhla-aterialla; lihaksi tulleen Herran uhrissa täydelliseksi tehdyn pääsiäisen liiton muistojuhla; kommuunio ja molemminpuolinen uhri, jatkuvan ylistyksemme ja kiitoksemme, ja luonnollisesti kaiken mitä olemme, oman olemuksemme; ja lainataksemme liturgain sanoja, joita käytettiin Franciscuksen aikana, Jumalan lahjat, joka "ihmeellisesti loi ihmisluonnon ja vielä ihmeellisemmin ennallisti sen". "Todellisen katumuksen arvoiset hedelmät" joiden Franciscus mainitsee olevan niitä jotka syntyvät Jumalan ja lähimmäisen rakkaudesta ja Kristuksen ruumiin ja veren vastaanottamisesta, ovat evankeliumille antautuneet elämät.
 • Todellisessa katumuksessa on eukaristinen ulottuvuus, ja rikas sellainen. Anteeksiantaminen sisältää armon ja oikeuden, ja Herramme ihmisyydessään suorittaman sovituksen uhrin. Tämän suuren lahjan tunnistaminen tekee katumusharjoituksestamme uhrin ja kiitoksen.
 • Jopa Franciscuksen antaumus Autuaalle Äidille liittyy vahvasti Kolminaisuuteen ja Eukaristiaan. Franciscuksen antaumus Kristuksen ihmisyydelle oli niin intensiivistä, että se olisi epätäydellistä ilman Äitiä joka jakoi köyhyyden ja tuskan.
 • Intensiivinen, usein varsin hellä antaumus Kristuksen ihmisyydelle, etenkin Hänen köyhyydelleen. Hänen kerrotaan alkaneen tanssia ilosta puhuessaan "Betlehemin lapsesta" ja hänen jouluseimensä Grecciossa tuli houkuttamaan massoja! Franciscuksen sanat Kristuksen kärsimyksestä ja hänen syvä kaipauksensa lohduttaa Jeesusta Hänen kärsimyksessään, ovat niin kauasulottuvia ja intensiivisiä, että hänen luultavasti ainutlaatuisessa tapauksessaan näyttää jotenkin täydellisen luonnolliselta että Franciscus sai stigmat.
 • Fransiskaaninen kristologia, juurtuneena perustajan rakkauteen Kristusta kohtaan Hänen pyhässä ihmisyydessään, perustui käsitykseen, että koko luotu maailmankaikkeus on olemassa koska Jumala toivoi Häntä rakastettavan ja palvottavan täydellisesti. Tämä toteutui Jeesuksen Kristuksen täydellisessä rakkaudessa, jonka kautta koko ihmiskunta voi ylistää Jumalaa.
 • Lähimmäisen rakkaus sisällytti itseensä hyvin suuressa määrin seuralaisveljien huolenpidon toinen toistensa hyvinvoinnista. Veljiä varoitettiin olemaan koskaan suuttumatta toisen synnistä, vaan heitä opetettiin myöntämään kaikki köyhyyden rikkomukset, tai muut viat, kumppaneilleen - ja jälkimmäisten tuli nuhdella ja määrätä katumusharjoitukset horjuneille (vaikutus joka tällä on täytynyt olla ryhmässä, joka koostui suuresti teini-ikäisistä kiertolaisista, on täytynyt olla melko mielenkiintoinen... mutta Franciscus piti mitä ehdottomimmin veljellistä oikaisua erittäin rakastavana).
 • Liturginen korostus - vaikka Franciscus omaksui muutamia "luostaritapoja", edes radikaali köyhyys ei estänyt veljiä omistamasta rukouskirjaa, ja hänen lyhyt sääntönsä panee suuren painon hetkirukousten toistamiselle ja Eukaristiaan osallistumiselle.
 • Franciscuksen kuuliaisuuden korostus on paradoksi, koska hänen uudenlainen tapansa lähestyä pyhitettyä elämää olisi tuskin monien mielestä ollut "kuuliaista", ja hänen köyhyyden painotuksensa (joka pitää sisällään radikaalin irrottautumisen) ei viitannut siihen että hän näki tätä hyvettä prelaateissa. (Hänen erinomaisissa sanoissaan kuuliaisuudesta on ainutlaatuinen piirre, sekä siinä että ne sallivat mitä vain ellei se suoranaisesti ole ristiriidassa prelatuurin kanssa: Ja jos kun alainen voi nähdä parempia ja hyödyllisempiä asioita omalle sielulleen kuin ne mitkä prelatuuri saattaa määrätä hänelle, älköön hän laiminlyökö niiden täyttämistä.)

©2019 Magdaleena - suntuubi.com