Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Tämä tarkastelu on vain niitä varten, jotka voivat hyväksyä näkemyksen ihmisen olemuspuolista ja henkisistä keskuksista eli chakroista. Emme esitä myöskään tätä informaatiota ehdottomana totuutena; se on korkeintaan kiinnostava teoria.

"Esitelmissään Herran rukouksen rakenteesta, Rudolf Steiner puhui ennen kaikkea pyyntörukousten luonteesta, ja osoitti että arkkityyppinen rukous muodostuu Kristuksen sanoista, "ei minun tahtoni mukaan, vaan Sinun." Koska nämä olivat johdantoesitelmiä, hän teki yhteenvedon ihmisen olemuksen kuvauksesta antroposofian näkökulmasta: fyysinen ruumis, eetteri- eli elämänruumis, astraali- tai sieluruumis, ja minä; ja ihmisen korkeammat aspektit, jotka ovat tulosta hänen työskentelystään alempien jäsenten kanssa: Henki-Itse muuntuneena astraaliruumiina, elämän henki muuntuneena eetteriruumiina, ja Henki-Ihminen muuntuneena fyysisenä ruumiina. Sitten hän osoitti kuinka kukin Herran rukouksen lauseista ilmaisee yhden ihmisen olemuksen jäsenen tarpeita." (Michael Brewer)

Mystikko ja antroposofisen liikkeen perustaja, Rudolf Steiner, sanoo että Pater Noster sisältää seitsemän pyynnön salaisuuden, jotka edustavat inkarnoituneen sielun korkeampia tarpeita ja ymmärrystä sen matkalla takaisin Äiti/Isän Kotiin.

Ylempi kolmio:

(1) "Pyhitetty olkoon Sinun nimesi" - Manas - kehittynyt imaginaatio - ajattelun herruus - pään kehitys - puhdistunut astraaliruumis - Steinerin "Henki-Itse".

(2) "Tulkoon Sinun valtakuntasi" - Buddhi - kehittynyt inspiraatio - tunteen herruus - sydämen ja kurkun kehitys - puhdistunut eetteriruumis - Steinerin "Elämän Henki".

(3) "Tapahtukoon Sinun tahtosi" - Aatma - kehittynyt intuitio - tahdon herruus - raajojen ja aineenvaihdunnan kehitys - puhdistettu fyysinen ruumis - Steinerin "Henki-ihminen".

Lue lisää:

Rudolf Steiner: Korkeamman tiedon asteet

Rudolf Steiner: Ihmisen olemus

Edgar Cayce puolestaan opetti lukemustensa kautta, että Herran rukouksen rivit itseasiassa vastaavat seitsemää päächakraa, ja totesi että tämän rukouksen lausuminen ja meditointi oli tie jolla yksilö saattaisi tuoda nämä chakrat terveyteen ja tasapainoon.

Seuraavassa jokainen rukouksen rivi on eri värinen, sen mukaan mikä väri liitetään chakraan johon se liittyy. Tämä voi helpottaa visualisoimista meditaation aikana. Voit myös koskettaa kädelläsi, sormenpäilläsi, aina kutakin kohtaa kehostasi edetessäsi. Rukousta seuraa hahmotelma eräästä Edgar Caycen käsikirjoituksesta.

HUOM: Edgar Caycen tulkinta on vain yksi monista. Eri tulkinnat yhdistävät lauseet eri chakroihin! Olemme tehneet oman tulkintamme, jonka voit ladata pdf-tiedostona: Chakrat ja Isä meidän rukous!

Herran rukous chakrojen terveydeksi

Isä meidän, joka olet taivaissa (vastaa kuudetta, kolmas silmä-chakraa, indigo)

Pyhitetty olkoon Sinun nimesi (vastaa seitsemättä, kruunuchakraa, violetti)

Tulkoon Sinun valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi, niin kuin taivaissa myös maan päällä (vastaa viidettä, kurkkuchakraa, sininen)

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme (vastaa ensimmäistä, juurichakraa, punainen)

Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme meidän velallisillemme (vastaa solar plexus-chakraa, keltainen)

Äläkä saata meitä kiusaukseen (vastaa toista, sakraalichakraa, oranssi)

Vaan päästä meidät pahasta (vastaa neljättä, sydänchakraa, vihreä)

Sillä Sinun on valtakunta (vastaa viidettä, kurkkuchakraa, sininen)

Voima (vastaa ensimmäistä, kruunuchakraa, violetti)

Ja ilmestyksen kirkkaus iankaikkisesti (vastaa kuudetta, kolmas silmä-chakraa, indigo)

Isä meidän on armon laskeutumisen pyyntö. Luonnollisesti armo on korkein emanaatio, joka tarvitsee kunnollisen kanavan ilmentyäkseen. Kanava on yksilö joka anoo. Pater Nosterin lausuttujen sanojen värähtelevät sävyt koskettavat joka ikistä yksittäistä energiakeskustamme, chakroja. Tämän mestarikaavan lausuminen tuo alas, ei ainoastaan armon ja taivaallisten siunausten hyötyä, vaan myös persoonallisen ja fyysisen jumalallisten energioiden kanssa yhteyden manifestoitumisen. Herran rukouksen meditoimisen säännöllisen harjoituksen tuloksena on valtavan henkisen energian alasvirtaus kruunuchakraan ja sieltä alas selkärangan tyveen. Pater Noster on uskon julistus ja sitoumus kaikilla olemuksen tasoilla ylhäältä tulevalle pyhitetylle armolle.

Paramahansa Yogananda kirjassaan Joogin omaelämäkerta (Basam Books Oy 2006) selittää, että "läntiset raamatuntutkijat eivät ole ymmärtäneet, että Uuden testamentin Ilmestyskirja sisältää symbolisen selonteon Herran Jeesuksen Johannekselle ja muille läheisille oppilailleen opettamasta joogan tieteestä. Johannes puhuu (Ilm.1:20) 'seitsemän tähden salaisuudesta' ja 'seitsemästä seurakunnasta'. Nämä symbolit viittaavat seitsemään valolootukseen, joita joogakirjoitukset kuvaavat seitsemäksi aivoissa ja selkäytimessä sijaitsevaksi 'oveksi'. Näiden jumalallisten 'uloskäyntien' kautta ja tieteellisen meditaation avulla joogi pakenee kehon vankilasta ja omaksuu jälleen oikean identiteettinsä, Hengen." Myös Edgar Cayce on puhunut Ilmestyskirjasta samaan tapaan.

KABBALISTINEN RUKOUS

Rukous aktivoi Keterin elämänpuussa, ja meistä tulee myös "maailman valo".

Nimi: Se vetää jumalallisen valon Keteristä Hochmaan elämänpuussa ja stimuloi energian virtausta.

Valtakunta: Seuraava askel siirtyy Binahiin.

Leipä aktivoi Giburan elämänpuussa.

Velka aktivoi Tiferetin elämänpuussa, sen sydämen.

Kiusaus on askel, joka aktivoi Netzachin elämänpuussa, halujesi ja siten kiusaustesi sijan.

Valtakunta: älyllinen kykymme Hodin hyvin luonnehtimana elämänpuussa.

Voima ilmaistaan Yesodessa; tämä on alitajuntamme.

Ja ilmestyksen kirkkaus. Aamen. Viittaa jumalallisen kipinän rakkauteen ja armoon (jotka on aktivoitu Hesedissä) ja toimivat tässä ja nyt, Malkuthissa.

Nämä ovat vain viittauksia aiheen tutkimiseen. Lue lisää:

Wikipedia: Kabbala

Wikipedia: Sefirot

Bnei Baruchin Kabbalan Opiskelu- ja Tutkimuskeskus


MICHAEL BREWER: PISTE, YMPYRÄ JA HERRAN RUKOUS
The Christian Community, Seminary Newsletter/St.John's 2001

Rudolf Steinerin parannuskurssilla annettu harjoitus joka perustuu pisteeseen ja ympyrään, painottaa kahden toisikseen muuttumisen prosessia: pisteestä tulee ympyrä, ja ympyrästä tulee piste. Vaihtumista ympyrän ja pisteen välillä seuraavat lauseet Minussa on Jumala ja Minä olen Jumalassa. Kaksi lausetta yhdessä muodostavat paradoksin, josta mietiskelemme ensimmäistä puolta illalla ja toista aamulla. Mutta koko harjoituksesta tulee siten rytminen sisään ja ulos hengitys, joka heijastaa suhdettamme maailmaan kokonaisuutena.

Kun mietiskelemme hengitystämme, ymmärrämme, että se on ilmaisu paradoksaalisesta suhteestamme maailmaan. Ilma joka on nyt sisälläni, oli hetki sitten maailmassa ympärilläni, ja seuraavana hetkenä palaa maailmaan ympärilläni. Koska olen ilman olento, en ole erillinen maailmasta, vaan jatkuvassa vaihdossa maailman kanssa. Ja niin on, että myös monenlaiset terapiat keskittyvät harmonisoimaan hengitysprosessia.

Kun sielun tasapainomme on järkkynyt, suuri apu voi olla viettää hetki keskittäen ajatuksemme Herran rukoukseen. Sen tosiasian lisäksi, että rukous on kenties hyvä idea sellaisella hetkellä, saatamme huomata kuinka se tyynnyttää meidät ja panee maailman parempaan perspektiiviin. Mikä ei ehkä heti ole ilmeistä, on että rytminen muutos pisteen ja ympyrän välillä täyttää koko rukouksen.

Seuratkaamme rukousta ja havainnoikaamme prosessia. Rukous alkaa puhuttelusanoilla, Isä meidän, joka olet taivaissa. Aloitamme asettamalla itsemme pisteeseen maan päällä, taivaitten kupolin ympäröimänä. Seuraa lause, pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Kuvamme Isästä taivaitten kokonaisuudessa supistuu sanaan, jonka voimme ilmaista. Meistä tulee ympyrä, Jumalan nimi keskuksessa. Nyt tulemme lauseeseen, tulkoon Sinun valtakuntasi. Mietiskelymme täytyy levitä maailmanlaajuiseksi sisältääkseen valtakunnan ympyrän. Sitten ympyrä kohdistuu pisteeseen, kun puhumme seuraavat sanat: Tapahtukoon Sinun tahtosi.

Se mitä seuraa, on muutos itsessään. Sanat, Niin kuin taivaissa, myön maan päällä, muistuttavat meille että olemme osallisia kahdessa ympyrässä. Tähän asti olemme katsoneet ylöspäin taivaitten ympyrään; rukouksen loppu kohdistaa meidät suhteeseemme maan ympyrään.

Ensimmäinen tätä suunnan muutosta seuraava lause on: Anna meille tänäpäivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Tänäpäivänä meillä ei ole niin usein mahdollisuutta kokea oikein mitä pyydämme, johtuen kiireestä jolla kuljemme elämän läpi. Mutta arkkityyppinen kokemus jokapäiväisen leivän vastaanottamisesta tavataan kun istumme pöydän ympärillä, leipä keskellä. Seuraava lause, Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme meidän velallisillemme, asettaa jokaisen meistä keskustaan. Meistä meidän velkamme virtaavat ulospäin maailmaan; meistä voi myös virrata ulospäin anteeksiantamus veloille, jotka virtaavat meitä kohti toisilta. Sanoilla, Äläkä saata meitä kiusaukseen, pyydämme apua keskuksemme ylläpitämisessä. Kiusaus on se, joka vetäisi meidät pois keskuksestamme periferiaan. Mutta sanoilla, Vaan päästä meidät pahasta, ilmaisemme vastakkaisen tarpeen. Paha on se mitä löydämme itsessämme, ja meidän täytyy katsoa ympyrään ympärillämme vapautuaksemme.

Sellainen rukous kuin Herran rukous, voi toimia monella tavalla, tiedostamme sen toiminnan tai emme. Usein aloitettuamme rukouksen, loppu siitä vajoaa puolitietoiseksi toistoksi. Mutta joka kerta kun rukoilemme Herran rukouksen, yksi tapahtuvista asioista on se, että tuomme itsemme terveeseen, rytmiseen suhteeseen keskuksen ja periferian, pisteen ja ympyrän välillä.


©2019 Magdaleena - suntuubi.com