Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Me hyväksymme velvollisuutemme ilmentää tahtoasi maan päällä, niin kuin se ilmenee taivaissa; niin että me, Sinun henkesi lapset, jotka kuulemme äänesi sydämemme taivaassa, täyttäisimme Sinun tahtosi käskyt elämässämme maan päällä. Sinun tahtosi työskennellessä minun kauttani tiedän, että minun elämäni on jo täydellisesti toteutettu. Levitköön vaikutuspiirisi läpi ruumiini kuten se on levinnyt sydämessäni.

Sinun tahtosi, ei minun tahtoni, tai mikä tekee elämän helpommaksi minulle, tai sopii mielipiteisiini, ennakkoluuloihini... Herätä mainen suuntani ja päämääräni tässä elämässä taivaallisen mielesi universaaliin tahtoon.

Sinun sisäinen opastuksesi tulkoon ilmennetyksi jokaisesssa sielussa. Kunnioittakaamme luomakunnan pyhyyttä - noudatettakoon tahtoasi niin eläinkunnassa kuin henkisessä valtakunnassa;  toimikaamme sen mukaisesti niin, että Sinun rakkautesi heijastuu tavassa jolla elämme, että rakastaisimme Sinua koko sydämestämme aina ajatellen Sinua; koko mielestämme suuntaamalla koko pyrkimyksemme Sinua kohti ja etsien Sinun kirkkauttasi kaikessa; ja koko voimastamme käyttämällä kaiken energiamme ja sielun ja ruumiin kiintymyksemme yksin Sinun rakkautesi palveluksessa.

Ja rakastakaamme lähimmäistämme niin kuin itseämme, rohkaisten heitä kaikkia rakastamaan Sinua niin kuin parhaiten voimme, iloiten toisten hyvästä onnesta aivan kuin se olisi omamme, ja tuntien sympatiaa heidän epäonnestaan, loukkaamatta ketään.

Olkoon meillä sama täydellinen rakkaus Sinuun kuin sieluilla taivaissa, niin että kykenisimme tekemään Sinun tekojasi maan päällä täydellisesti. MINÄ OLEN maan päällä kuten MINÄ OLEN taivaissa. Taivas ja maa ovat yhtä!

Tee mikä on parasta. Anna oikeudenmukaisuuden lain tehdä harmonisoivan ja tasapainottavan vaikutuksensa, niin että aiemmin liikkeelle laitetut syyt tekevät työnsä loppuun elämässämme. Minä totisesti ymmärrän, että Sinun tahtosi minua kohtaan voi synnyttää ainoastaan sitä mikä on täydellistä minun elämässäni. Kuluttakoon puhdistava tulesi ruumiini, kuten se on kuluttanut sieluni.

Paranna minut tänä päivänä kaikista itsekkäistä haluista, vääristä kunnianhimoista, ylpeydestä ja itseriittoisuudesta. Tapahtukoon Sinun tahtosi - joka on rakkaus kaikkea kohtaan, joka elää taivaissa ja maan päällä - minun ja läheisteni ja kaikkien ihmisten elämässä, sillä minä tiedän että jumalallinen tahto tahtoo aina hyvää, ja suurempaa hyvää kuin minä voin käsittää. Sinun Hyväsi ei ole hyvä ainoastaan minulle, se on hyvä kaikille ihmisille.

Auta meitä kaikkia toteuttamaan Sinun suunnitelmasi kukin omalla kohdallamme. Tiedän kiitollisena että jokainen kokemus joka tulee eteeni, kutsuu minut hyväksymään sen ja muuntamaan sen hyväksi iäti läsnäolevan Täydellisyyteni kautta. 

Kristuksen kaltaisella rakkaudella ja pienen lapsen uskolla lepään nyt turvassa ikuisuuteen asti Sinun rakkaudessasi, tietäen, että Sinun tahtosi minua kohtaan on elämän Kristus-tien täydellinen ilmaus. Kantakoot kaikki tekomme hedelmää Sinun tahtosi mukaan, kokekaamme Sinun tahtosi omanamme, rakastakaamme niin kuin Sinä rakastat, tietäkäämme niin kuin Sinä tiedät, siten tuoden maailmamme luoksesi.

Ymmärtäkäämme että ei ole olemassa tahtoa erillään Sinun tahdostasi. Ei mitään mikä voi tuoda meille vahinkoa tai menetystä, tai tarjota meille mitään mitä et ole jo tehnyt meissä.

Tehkäämme tahtosi, nousten seisomaan kun kaikki istuvat, ja kohottaen äänemme kun kaikki ovat hiljaa. Oppikoot kaikki maan kansat rakastamaan toisiaan niin kuin itseään, sillä me olemme Sinun taivaasi maan päällä. Sinun totuutesi, Sinun tasapainosi, Sinun viisautesi tulevat luoksemme maan päälle tehdäkseen sen ehyeksi jälleen. Ja kuten luonnon kokonaisuudessa Sinä toteutat kaiken, niin toteuta kaikki myös meidän työssämme. Viritä meidät ja kelpuuta meidät ymmärtämään tuota tahtoa jonka Sinä olet jo luonut meitä varten.

Opeta meitä niin, että voimme synnyttää Sinun hedelmiäsi. Tapahtukoon Sinun Rakkautesi ja niin paljastukoon kätketty Loisto. Nähtäköön maa kuten taivas on, niin että kaikki Sinun lapsesi kaikkialla löytäisivät taivaan ja eläisivät taivaassa, tässä ja nyt. Maasta tulkoon Taivas synnin ja kärsimyksen poistamisen kautta. Sinä olet kaikkialla läsnäoleva ja Sinun tahtosi on yksi. Minä tahdon tahtoa Jumalan tahdon."

Yhteen liittyminen nöyrtyen. Tahto on aika selkeä käännös kreikasta. Mutta "tapahtukoon" sana ei ole kreikan "agon", joka merkitsee "tehdä", tai "eime", joka merkitsee "olla", tai mikään homerinen sana joka merkitsee toimintaa tai tekemistä. Kreikan sana on "genetheto" samasta juuresta kuin "genesis", merkiten "syntyä, tapahtua, tulla, tulla toteutetuksi". Eikö olekin ihmeellistä? Ajatella, että Jumalan tahto syntyy, tulee, toteutuu.

Kreikkalainen teksti mainitsee taivaan ensin. Siinä sanotaan kirjaimellisesti, "niin kuin taivaissa, myös maan päällä." Ihmiskeskeinen tietoisuus on asettanut maan ennen taivaita jokaisessa käännöksessä. Taivas tulee maan päälle.

Tätä voidaan pitää Jeesuksen rukouksen sydämenä. Herramme ei voi olla Kuningas, ellemme salli itseämme hallittavan, kuuliaisina hänen tahdolleen; aktiivinen itsestä luopuminen Jumalan mystisille päämäärille ja menetelmille. Rukous mukautuu Jumalan tahtoon ja ilmaisee alistumista Jumalalle, ei pyrkimystä manipuloida tai käyttää Häntä. Mutta mikä on Jumalan tahto? Luota Jumalaan, osoita laupeutta ja myötätuntoa, äläkä pelkää enää.

Me käytämme väärin vapaata tahtoamme, yrittäen työskennellä erillämme Jumalasta; ja hyvin luonnollinen seuraus on kaikki sairaus, köyhyys, synti, ongelmat ja kuolema, jotka löydämme fyysisellä tasolla. Jos pyrimme palvelemaan itseä Jumalan sijasta, tilaamme ongelmia, pettymyksiä ja onnettomuutta. Säe opettaa meille, että mitä me ajattelemme tulee ilmestymään täällä, tässä maailmassa. Tällä vahvistuksella valitsen antaa sisäisen mahdollisuuden ja ulkoisen ilmennyksen olla samat.

Meidän täytyy tunnistaa totuus tai todellisuus ja katsoa pois vääristä ilmestyksistä, joita tämä maailma näyttää meille. Danten Jumalallinen näytelmä on tutkimus tietoisuuden perustiloista, helvetin kuvatessa sielun tilaa, joka pyrkii elämään ilman Jumalaa, Paratiisin kuvatessa sielun tilaa, joka on saavuttanut tietoisen ykseyden Jumalallisen Tahdon kanssa, ja kiirastulen kuvatessa sielun tilaa, joka kamppailee siirtyäkseen yhdestä tilasta toiseen, konfliktista harmoniaan.

Ks. Matt. 18:3 & 19:14. Mitä lapsilla on sellaista mitä aikuisilla ei ole? Apostoli Paavalin lailla (1 Kor.13:11) me liitämme ihmisen varhaisvuodet "lapsellisuuteen", ja näemme lapset muovattavana savena pikemmin kuin käsinä, jotka voivat muovata meitä. Mitä tekee lapsista niin erityisiä? Hyvin yksinkertaista; heidän ihmetyksen tuntonsa. Vanhetessamme useimmat meistä kadottavat kykymme hämmästyä Jumalan luomistyöstä.
Lapset ovat avoimia, luottavaisia ja rehellisiä. He hyväksyvät vanhempiensa sanat ehdottomina. Aikuiset ovat sulkeutuneita, epäluuloisia ja epärehellisiä. Me pidätämme asioita emmekä jaa tunteitamme, mieltämme tai sydäntämme.
Me aikuiset olemme taipuvaisia kyseenalaistamaan kaiken ja hyväksymään hyvin vähän. Sinun täytyy oppia olemaan välittämättä päästä kun on kyse henkisistä asioista; kuuntele ainoastaan sydäntäsi, sillä sydän on rakkauden keskus. Henki elää meidän jokaisen sydämessä, odottaen meidän huomaavan ja kuuntelevan sitä. Meidän täytyy tehdä työtä ylläpitääksemme yhteyttä tuohon "hiljaiseen huminaan" joka on Jumalan ääni (1 Kun.19:12), jotta tietäisimme mikä on Hänen tahtonsa meitä varten.
Arameasta "tahdoksi" käännetty sana merkitsee täsmällisemmin "sydämen halua". Jälleen me suostumme - ja otamme vastuun - luovasta, intiimistä liitosta Jumalan kanssa.

Lupaus pyrkiä Jumalan tahdon tuntemiseen ja siihen mukautumiseen ajatuksissa, sanoissa ja teoissa, jotta Jumalan tahto toteutuisi myös persoonallisessa elämässämme; kun se tapahtuu meidän kauttamme, silloin se tapahtuu maailmassa. Maa: meidän tietoisuuden kenttämme, ego, persoonallisuus ja ruumis. "Maa" kantaa myös vahvan tunteen kiinteydestä ja tuesta, se on jotain täysin toteutunutta.
Taivas: korkeammat tietoisuuden tasot missä me todella tunnemme itsemme, Jumalan, kanssaihmisemme ja tarkoituksemme Jumalan suunnitelmassa.
Isän tahto tapahtuu, kun jokaisen luodun, jolle Hän on valmistanut sijan maailmassa, todellisia tarpeita kunnioitetaan ja ne täytetään. Universaali myötätunto. Hän on rakkauden tahto. Mikä tahansa joka on vastoin rakkautta, rakkauden vastakohta, on vastoin Hänen tahtoaan ja vastoin onneasi ja rauhaasi. Jotta tekisit Hänen tahtonsa, sinun täytyy rakastaa Häntä ja lähimmäisiäsi.
 
Vapaa tahto on osa jumalallista perintöämme. Mutta Jumalan ei ollut pakko suoda meille tuota vapautta. Kukaan ei pakottanut Häntä istuttamaan tuota hedelmäpuuta Eedenin puutarhaan tai luomaan käärmettä joka viekoitteli Eevan. Hän valitsi tehdä niin. Nyt Hän odottaa kärsivällisesti nähdäkseen oliko se oikea päätös: täyttyykö Hänen tahtonsa saada meidät palaamaan Hänen luokseen, niin että voimme jälleen riemuita yhdessä taivasten valtakunnassa.

Seuratkaamme rauhan ja ymmärryksen lakeja täällä maan päällä, kuten tähdet noudattavat taivaitten lakeja, kättemme työ heijastakoon taivaitten oikeudenmukaisuutta. Tunnen itseni nöyräksi kuvitellessani maailmankaikkeuden mittakaavaa.

Kolmas pyyntö kokonaisuutena kurkottaa kaikista suurimpaan profeetalliseen näkyyn; kaiken olevan lopulliseen sovitukseen Jumalassa, uuteen Jerusalemiin: se on ilmaus halusta maan siirtymisestä korkeammalle tasolle. On maan kohtalo tulla taivaan heijastukseksi. Tällä hetkellä tietenkin tämä pyyntö on kaukana täyttymyksestä. Maa - ihmisten maailma - ei värähtele harmoniassa taivaan kanssa. Kun ihmiset tulevat tietoisiksi tehtävästä, jota varten he ovat inkarnoituneet, he alkavat työskennellä maan päällä, joka tahtoo sanoa, "heidän" maansa päällä, heissä itsessään. Heidän koko olemuksensa tulee värähtelemään yhteydessä jumalallisen maailman kanssa ja tulee heijastamaan tämän korkean maailman järjestystä, kauneutta ja valoa. Koska maa planeettamme tila on liittynyt yhteen ihmisten kehityksen kanssa, se myös tulee kehittymään ja siitä tulee hienon hieno, värähtelevä ja loistava, ja suuria muutoksia seuraa mineraali-, kasvi- ja eläinkunnissa. Kaikki muuttuu ihmisten elämän johdosta, yksinkertaisesti koska he ovat tulleet ymmärtämään työn joka heidän itse täytyy tehdä elääkseen harmoniassa jumalallisen maailman kanssa.

Kaikkina aikoina maailmankaikkeuden tahto manifestoituu. Emme ehkä ymmärrä tai näe sitä; jopa se minkä "tuomitsemme" vastakkaiseksi maailmankaikkeuden tahdolle, on erehdys ajattelussa.

Kaikki Sinun menestyksesi ja edistyksesi liikkuu Sinua kohti juuri nyt...yrittäen löytää Sinut! Sinun täytyy antaa sille tilaa olemalla avoin vastaanottamaan se. Jos jokin vähäisempi toive uhrataan, se tapahtuu pelkästään koska Jumala pyrkii tuomaan jotain parempaa ja korkeampaa koettavaksemme.

Meidän on tarkoitus kokea taivaan täyteys fyysisessä elämässämme. Koska me näet olemme saaneet ruumiin maasta ja hengen taivaasta, niin me itse olemme sekä maa että taivas ja rukoilemme Jumalan tahdon toteutuvan näissä molemmissa eli sekä ruumiissa että hengessä. Emme tee mitä tahdomme, koska henki tavoittelee taivaallisia ja jumalallisia mutta liha himoitsee maallisia ja ajallisia. Siksi pyydämme, että Jumalan avulla näiden kahden välille tulisi yksimielisyys, että sekä hengessä että lihassa toimittaisiin Jumalan tahdon mukaisesti. Taivas on siunauksen paikka, jonne mikään paha ei pääse, koska se on niin paljon lähempänä todellisuutta kuin tämä maailma. Sen tähden hänen tahtonsa tapahtuu siellä täydellisemmin kuin meidän on mahdollista kuvitellakaan. Meidän tehtävämme on tuoda tämä täydellinen kuuliaisuus maan päälle vapaasta tahdostamme.

Nyt olemme täynnä toimivaa uskoa, joka ei tunne pelkoa, joka tietää Jumalan tietävän kaikki tarpeemme ennen kuin itse tiedämme. Sinun tahtosi... nämä rivit kaikuvat Kristuksen sanoja Getsemanessa (Luuk.23:42), ja myös niitä, jotka hän sanoi aiemmin (Matt.12:46-50; Mark.3:31-35; Luuk.8:19-21) siitä kuka on hänen veljensä, sisarensa ja äitinsä.

Rukous täyttää sielun jumalallisella voimalla ihmisen tahdon sulautuessa jumalalliseen tahtoon. Kun Jumalan läsnäolo kerran tulee tietoiseksi meissä, Hänen tahtonsa voi tulla toimivaksi jokapäiväisessä elämässämme. Tahto on korkeamman, jumalallisen Itsen tahto, joka heijastuu alaspäin omalta tasoltaan persoonallisuuden läpi. Kun inhimillinen persoonallisuus on saavuttanut voiton itsekkyydestä ja kaikista aineellisista asioista, vähän kerrassaan, silloin tämä korkeamman tahdon heijastus tulee ilmennetyksi.

Jumala tahtoo ainoastaan, että me olisimme ikuisesti onnellisia. Koska Jumala loi meidät tahdonalaisiksi olennoiksi, joilla on kyky valita, Hänen tahtonsa on että valitsemme, ja meille tapahtuu niin kuin valitsemme, ajatuksillamme, uskomuksillamme ja tahdollamme demonstroida uskoa. Ja Hän varmistaa, ettei mikään ole meidän tahtomme tiellä, edes kun valitsemme murheen.

Me emme todella halua kaikkia leluja, joita niin väsyttävästi ajamme takaa; Jumala on ainoa todellinen halumme kohde. Tajuamalla, että tahtomme on todella Hänen, meistä tulee Hänen tahtonsa toiminnassa, ja meidän kauttamme taivas tuodaan alas maan päälle. Jotta Jumalan valtakunta toteutettaisiin olemuksessamme ja maailmassa, Hänen tahtonsa täytyy toteuttaa.

Hänen tahtonsa toteutuu aina henkisessä luonnossamme, mutta ei egossamme ja persoonallisuudessamme. Jumalallisen energia vuodattuu nyt pyrkimyksiimme, ajatuksiimme ja tunteisiimme, henkistäen ne ja siten muuntaen sanamme ja tekomme. Rukoilemme, että kaikki mitä teemme, olisi Jumalan kanssaluomisen teko. Meidän tarvitsee sisällyttää Jumala kaikkiin suunnitelmiimme ja tekoihimme. Jossain mielessä se on elämistä ikään kuin Jumalan näky olisi jo todellisuutta. Hänen tahdossaan on meidän rauhamme. Meidän tarvitsee ymmärtää, että kun Jeesus sanoo monien olevan kutsuttuja mutta harvojen valittuja, ei vain Jumala suorita valintaa vaan myös me.

Pääte "niin kuin taivaissa" viittaa kaikkiin kolmeen edeltävään pyyntöön, ei vain viimeiseen. Rukoilemme, että vastarintamme Jumalaa kohtaan murtuu ja yhdistyisimme Korkeimpaan - Jumalan nimeen, valtakuntaan ja tahtoon.
"Tulkoon Sinun valtakuntasi maan päällä... tapahtukoon Sinun tahtosi maan päällä." Tiedä tämä, jonka Herramme Jeesus Kristus lausuu Uudessa testamentissa: "Minä en ole tästä maailmasta."

Nämä kolme pyyntöä viittaavat olosuhteisiin, jotka saattavat tulla mutta eivät vielä ole täyttyneet.  Siten ensimmäiset kolme rukouksen riviä julistavat, eivät ainoastaan kaiken alkuperää Isässä, vaan Pojan pelastavaa tekoa ja Pyhän Hengen pyhittäviä tekoja. Emme voi odottaa hänen valtakuntansa tulevan maan päälle, ennen kuin kaikki tai ainakin suurin osa meistä seuraa hänen tahtoaan, mutta me itse voimme, jokainen meistä, seurata hänen tahtoaan ja opetella hänen lakejaan ja siten kiirehtiä hänen valtakuntansa tulemista. Voimme myös mietiskelyssämme mennä vielä pitemmälle ja rukoilla, että hänen tahtonsa maan päällä tapahtuisi kirkkomme kautta, meidän kansamme tai Ranskan kansan jne. kautta.

Hermeettinen aksiooma, vastaavuuden laki: "Niin kuin ylhäällä, niin alhaalla". Niin kuin kaikessa valossa, niin myös kaikissa muodoissa. Ruumiissa niin kuin hengessä. Niin kuin sisällä, myös ulkopuolella. Potentiaalisesta aktuaaliseen, ideasta kokemukseen.

Kutsu jumalalliselle väliintulolle elämäämme. Taivas ja maa eivät ole kaksi erillistä todellisuutta; ne ovat olemassa samanaikaisesti kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa. Ei ole paikkaa missä ei ole henkeä, eikä ole todellista erotusta kahden välillä; se on suuri harha. Emme ole ainoastaan henkisiä olentoja, olemme myös maan olentoja. Emme pyri pakenemaan maasta ja fyysisestä maailmasta - me pyrimme muuntamaan sen. Affirmatiivisessa rukouksessa tuomme taivaan (sen mitä olemme hengessä) maan päälle...elämämme tilanteisiin, olosuhteisiin ja oloihin. Sinun täytyy elää, koskettaen molempia ulottuvuuksia, perimmäistä yhtä hyvin kuin historiallista. Taivas on täällä maan päällä ja maa on taivaassa. Aalto on vedessä ja vesi on aallossa.

Jeesuksen sanoessa, että kun taivasten valtakunta ja Ihmisen Poika tulevat, kahdesta toinen otetaan ja toinen jätetään (Luuk.17:34), hän puhuu meidän jakautuneesta itsestämme. Evankeliumikertomusta siirrettäessä eteenpäin, termistä Ihmisen Poika tuli synonyymi Jumalan Pojalle. Mutta Jeesukselle ne eivät olleet sama asia. Ihmisen Poika viittaa egomme rajoittuneeseen käsitykseen itsestämme, Jumalan Pojan viitatessa laajentuvaan Kristus-tietoisuuteen - jossa kohtelemme lähimmäisiämme niin kuin itseämme, koska tunnistamme heidät todellisiksi heijastuksiksi itsestämme. Tässä valtakunnassa löydämme sekä Kristuksen että Saatanan kilpailemassa huomiostamme - toisen käyttäessä Pyhää Henkeä lähettiläänään ja toisen käyttäessä egoa. Kuintenkaan tämä valtakunta ei voi kestää, sillä se saa meidät rakastamaan yhtä herraa ja vihaamaan toista (Luuk.16:13), tai pikemminkin se pakottaa meidät läpi elämän jatkuvasti lipsumaan kuuliaisuudessa kahden välillä...


©2019 Magdaleena - suntuubi.com