Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Me hyväksymme Sinun valtakuntasi ilmenevän maan päällä meidän kauttamme; missä me tulemme näkemään Sinut selvästi, rakastamaan Sinua täydellisesti, olemaan onnelliset Sinun seurassasi ja nauttimaan Sinusta ikuisesti.

Avaamme mielemme, ruumiimme ja henkemme korkeamman taivaallisen tietoisuutesi valtakunnalle jotta tahtosi tapahtuu - tulkoon minun sieluni Sinun valtakunnaksesi, niin että toimisin ja eläisin sen lakien mukaan, sen yltäkylläisyydestä. Astu sydäntemme Pyhäkköön.

Ota elämäni, oi Herra, ja olkoon se pyhitetty Sinulle. Kuollessani itselleni, Sinun valtakuntasi paljastuu minussa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Minä hyväksyn Sinut kiitollisena ja sallin Sinun siunatun luontosi vaivattomasti täyttää minut ja virrata minun kauttani siunaamaan kaikkia muita. Tule, Isä, sillä minä olen tullut Sinun luoksesi saakka. Tule, Isäni, täyttämään minun elämäni ja kaikkien lastesi elämät kaikkialla, äärettömällä rauhalla, rakkaudella ja täydellisyydellä. Odotamme sitä että tulemme olemaan kanssasi täydellisesti, eläen Sinun tavallasi.

Kasvakoon valtakuntasi teoissamme ja sisimmässä elämässämme, että kaikki tunnustaisivat Sinun rakkautesi vallan ainoaksi hallitsijaksensa; Sinun Kristus-tietoisuuden valtakuntasi on luontainen myötätunnon, rohkeuden, nöyryyden ja kärsivällisyyden hyveissä: ilmestyköön valtakuntasi, joka on sisäinen, ulkopuolella. Tulkoon Sinun neuvosi, viisautesi ja rakkautesi eläväksi meissä, tehden aikomuksemme puhtaiksi yhteistä luomista varten; anna Valosi läpäistä meidät.

Sinun valtakuntasi on täällä meidän kanssamme ja meissä. Olkaamme tietoisia siitä, sillä se on todellinen kotimme. Nähtäköön rakkaus kaikkena mikä on. Levittäkäämme aina ja kaikkialla Sinun rakkauttasi, tuoden Sanasi lihaksi asumaan kaikkien sydämissä. Hallitkoon valtakuntasi Äiti maan päällä, vaihtukoon aineen palvonnan valtakunta Sinun palvontaasi, kun sydän ja tahto ovat yhtä. Tulkoon evolutionaarinen vaikutuksesi toteutetuksi.

Maan kansat seuratkoon Sinun oikeudenmukaisuutesi teitä! Tunnistakaamme että jokainen ajatus ja asia kuuluu Sinulle. Yhdennyn Pyhän voimaan ja luovun erillisyydestäni sen kanssa, hengen ja aineen yhdistämisen palveluksessa. Aseta maailma oikein, uudista koko maailma rakkautesi kuvaksi, toteutettakoon Rakkautesi maailmassa. Pyhä Maria, auta meitä synnyttämään Kristus meissä."

Korkeimman toivottaminen tervetulleeksi sisäiseen sydämeen. Tämä rukous avaa meille jumaltiedon valtakunnan ja täyttää mielen Hengen voimalla. Pyydän Pyhän Hengen siunausta elämässäni. Vanhassa ja harvinaisessa käsikirjoitustraditiossa on poikkeava muoto Herran rukouksesta Luukkaan evankeliumin mukaan; "Tulkoon Sinun valtakuntasi" sijasta siinä sanotaan: "Tulkoon Pyhä Henkesi yllemme ja puhdistakoon meidät." Rukoilla "Tulkoon Sinun valtakuntasi" on olennaisesti sama asia kuin rukoilla, Tule Pyhä Henki. Luova tuli. Hänen valtakuntansa tulee Pyhän Hengen tekojen kautta. Isä ilmentää itsensä Pyhän Hengen (Sinun valtakuntasi) avulla, jumaluuden elävällä oivaltamisella kaikissa sen inkarnaatioissa ja jota vihityt kaikkialla kutsuvat universaaliksi adventiksi (...tulkoon). Tämä on Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuleminen. On ainoastaan yksi taivasten valtakunnan antaja, Jeesus Kristus. Maailma pyörii Kristuksen aurassa, jotta voitte kaikki olla suorassa yhteydessä Hänen kanssaan. Hänen valtakunnassaan ei ole itsekkyyttä, ei turhamaisuutta, ei epäystävällisiä ajatuksia, ei juoruilua, ei ahneutta. Se on hyvän valtakunta ajattelussa ja tarkoituksessa.

Taivaasta maa muodostettiin; taivaasta ihminen ensin tuli, ja taivaaseen ihmisen täytyy siirtyä. Jumalalla on parempaa tekemistä henkien kanssa kuin asettaa ne pilvimäisen kaltaiseen ilmapiiriin jossa näyttää olevan hyvin vähän järkeä, ikään kuin ihmisen sielu olisi jättänyt mielen taakseen kuolleen ruumiinsa kera ja purjehtinut tuntemattomaan. Voitko kuvitella miljardeja enkeleitä leijumassa ympäriinsä soittamassa harppua? Mikä tarkoitus sillä olisi? Veljeys on sellainen taivas jota Jumala haluaa tämän maan päälle, ja se on tulossa. Se on tähdissä, se on planeetoissa, se on enkelten lauluissa, se on eetterissä, ja lopulta se on astunut ihmismieleen. Se on henkisen tietoisuuden tila johon palvoja voi astua määrättynä aikana henkisessä kehityksessään tässä ja nyt. Missä korkeampi Itsesi on tietoisesti, siellä on "valtakunta" kaikkine mysteereineen, mutta se saavutetaan ainoastaan kärsimyksellä, pyrkimyksellä, ja alemman itsen luopumisella korkeammalle.

"Valtakunta" on melko kirjaimellinen käännös kreikasta, valtakunnan merkitessä maa-aluetta jota kuningas hallitsee. Mutta tässä tapauksessa se on Jumalan valtakunta, ääretön, absoluuttinen, iankaikkinen taivaankaari. Verbi merkitsee enemmän kuin vain saapumista. Se merkitsee "tulla sisäisesti hiukan, olla lähellä" ja myös "palata tai tulla takaisin". Siinä on kaipausta olla lähempänä jotain jota voimme tuskin ymmärtää, tunto, että on olemassa paluu siihen mikä on Jumalan valtaa.  Arameaksi tämä lause kuvaa morsiuskammiota, liiton ja hedelmällisyyden paikkaa. Se tulee muinaisesta nimestä "Jumalalliselle Äidille" ja viittaa kohtuun. Kokonaisvaltainen kuva arameassa on, että me hoivaamme ja synnytämme Jumalan valtakunnan meissä. Et pyydä ainoastaan valtakuntaa tulemaan maan päälle, vaan myös että se tulee sinulle, yksilöllisesti.

Lupaus tahtoa tulla sellaiseksi, että myös maa on tuleva ihmissielun avulla Jumalan tahdon täyttämisen valtakunnaksi. Jumalan valtakunta tulee aidon keskinäisen myötätunnon kehittymisen kautta, johon kuuluu halu suojella toisten vapautta. Jumalan valtakunnan - rakkauden valtakunnan - tuleminen, jossa ymmärretään sydämen puhetta, on tunteitten muuntumista. "Toteutukoon Sinun valtakuntasi lait meidän keskinäisissä suhteissamme."

Missä ikinä yksilöllinen "minä olen" kykenee ylittämään itsensä Kristuksen valossa, ystävyydessä ja myötätunnossa, valtakunta tulee lähelle. Me tunnustamme, että Jumalan hallitsema maailma on perustavanlaatuisesti parempi kuin meidän hallitsemamme maailma. Tämä soveltuu yhtä hyvin oman mielemme mikrokosmokseen kuin laajempaankin maailmaan. Ilman häntä sen keskuksessa maailmamme voi vain tuhoutua, niin kuin jo tuhoamme sitä. Pirstoutumisesta kokonaisuuteen.

Näkymätön, ääretön universumin substanssi odottaa käskyämme antaakseen muodon korkeimmille unelmillemme. "Anokaa niin teille annetaan", mutta ole valmistautunut muutoksiin kun rukoilet näin. Et rukoile jotakin joka lankeaa sinulle ulkoapäin, vaan jotakin joka vapautuu sisimmässäsi. Valtakunnan ei tarvitse tulla eikä sinun tarvitse mennä sinne; se on jo täällä. Ei ole "tulemista" eikä "menemistä".

Valtakunta, Jeesuksen mukaan, on jo läsnä keskuudessamme, vaikka ei vielä paljastettuna. Hän on täällä, Immanuel, Sana joka tuli lihaksi ja asuu meissä. Me olemme Hänen valtakuntansa. Sinä olet Pyhän Hengen temppeli. Jumaluus tai Jumalan valtakunta on jo meissä, mutta se on latenttina keskuksena, joka meidän täytyy yrittää täysin avata kaipauksellamme ja pyrkimyksellämme kohti yleviä eettisiä ihanteita. Meidän täytyy antaa omatuntomme ja intuitiomme johdattaa meitä valintojen tekemisessä ja päivittäisten tehtäviemme hoitamisessa. Tunnemme sen altruismistaan ja epäitsekkyydestään - kuten tunnemme puun hedelmistään.

Nämä kaksi lausetta, Pyhitetty olkoon Sinun nimesi ja Tulkoon Sinun valtakuntasi, liittyvät yhteen muodostamaan yhteinäisen käsitteen. Haluttu päämäärä lausutaan ensin, ja sitten keinot: päämäärä on tavoittaa todellisen onnen olotila, ja keino on erottaa ja seurata Jumalan opastusta. Me emme rukoile näitä abstraktissa tai kaukaisessa merkityksessä, vaan niiden tapahtumista nyt, tänään, tällä hetkellä jos mahdollista. Me rukoilemme palaavamme tilaan, jota voimme kutsua - yrittämättä liian kovasti määritellä sitä täsmällisesti - armon tilaksi.

Kaikki mitä Jumala on, on Hyvää, ja tämä Hyvä on saavutettavissamme nyt...mutta riippuu meistä hyväksymmekö sen ja annammeko Jumalan tehdä työtään kauttamme ilmaistakseen Hyvää jota haluamme.

Valtakunta sisältää laillisen valtiuden ja vallan oikeudenmukaisen käytön. Jumala on kuningas, mutta Hän ei ole vielä täydessä vallassa, Hän hallitsee ainoastaan epäsuoralla ja osittaisella tavalla. Valtakunta on egon käsissä, joka yhä hallitsee olemustamme ja elämäämme.
En voi sanoa "tulkoon sinun valtakuntasi", ellen tee kaikkea mikä on vallassani nopeuttaakseni sen tulemista. Vaaditaan antautunutta ja innostunutta yhteistyötä Hänen muuntavan ja lunastavan tekonsa kanssa. Tämä ja seuraava lause käsittelevät samaa asiaa eri näkökannalta. Taaskaan tämä ei ole hurskas rukous, hämärä toivo, heikko ja tulevaisuuteen lykättävä, kuten tulkoon sinun valtakuntasi "pian" tai "nopeasti", ei myöskään pyyntö, että Jumala tekisi jotakin. Ei - valtakunnan tuleminen seuraa silloin kun me yksilöinä ja yhteisesti olemme, kuten ed. rukouksessa sanotaan, etsineet ja löytäneet olemuksessamme lait ja saattaneet ne voimaan eli oppineet tottelemaan niitä, kuinka vain haluatte. Silloin kun valtakunta tulee henkilökohtaiseksi kutsuksi meille jokaiselle.
Ihmisen tehtävä on ilmaista konkreettisessa ehdottomassa muodossa abstraktit ajatukset, joilla Jumala varustaa hänet, ja tämän tehdäkseen hänellä on oltava luovaa voimaa. Jos vain saat selville mitä Jumala haluaa sinun tekevän ja teet sen, huomaat, että kaikki ovet avautuvat sinulle; kaikki esteet polullasi sulavat pois. Tämä rukouksen osa kutsuu meidät kulkemaan elämän läpi kuninkaallisella arvokkuudella, valmiina kohtaamaan vaikeudet luovuudella ja toivolla. Ennen kuin löydämme todellisen paikkamme, emme koskaan tule olemaan sen paremmin onnellisia kuin turvattuja.
 
Meitä auttaa ymmärrys, että Jumalan valtakunta on tietoisuuden tila joka meidän täytyy toteuttaa itsessämme. Kun tämä saavutetaan, se muuntaa henkilökohtaisen, ammatillisen, sosiaalisen ja henkisen elämämme. Tämä on päämäärä, joka meidän täytyy saavuttaa maan päällä. Ihmisen, jonka Isä on luoja, on velvollisuudenmukaisesti ilmennettävä enemmän Jumalan ajatuksia, hyvyyttä, maan päällä (ks. Room. 12:2).

Aikaa ei ole olemassa hengessä. Rukous sisältää menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden, sillä Jeesus kutsui Aabrahamia, Iisakia ja Jaakobia "profeetoiksi Jumalan valtakunnassa" (Luuk.13:28); hän kertoi myös kuulijoilleen, että "Jumalan valtakunta on keskellänne/sisällisesti teissä" (Luuk.17:21); ja tässä hän neuvoo opetuslapsiaan rukoilemaan, "tulkoon Sinun valtakuntasi" koko täyteydessään (Matt.6:10).

Missä se on, sinulla on tunne että kuulut sinne, ikään kuin olisit osa paikkaa. Sen löytää joistain - vaan ei kaikista - kirkoista; todennäköisemmin pienessä maalaiskirkossa kuin suuressa katedraalissa.


©2019 Magdaleena - suntuubi.com