Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

JEESUKSEN TIEN SEURAAMINEN

 1. MINÄ OLEN maailman valo. Me myönnämme olevamme voimattomia, että elämästämme on tullut vallatonta.
 2. MINÄ OLEN hyvä paimen. Me olemme tulleet uskomaan, että meitä itseämme suurempi voima voisi palauttaa meidät järkiimme.
 3. MINÄ OLEN tie, totuus ja elämä. Keskittyminen Jumalaan; päätös luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan hoivaan, kuten ymmärrämme Jumalan.
 4. MINÄ OLEN portti. Itsetuntemus ja virheidemme myöntäminen; Jumalalle, itsellemme ja toiselle ihmiselle virheidemme tarkan luonteen myöntäminen.
 5. MINÄ OLEN ylösnousemus ja elämä. Itsemme kohtaaminen ja nöyrästi pyytäminen Jumalalta poistamaan vikamme.
 6. MINÄ OLEN viinipuu, te olette oksat. Tietoisen yhteytemme kehittäminen Jumalan kanssa rukouksen ja meditaation avulla, rukoillen ainoastaan Jumalan tahdon tuntemusta meidän varallemme ja voimaa täyttää tämä.
 7. MINÄ OLEN elämän leipä. Koettuamme henkisen heräämisen näiden askelten tuloksena, me kannamme tätä sanomaa muille ja harjoitamme näitä periaatteita kaikissa suhteissamme.

Palava pensas Siinain vuorella oli tulessa, mutta tuli ei kuluttanut pensasta. Pensas oli täysin tulta ja täysin pensas, aivan kuten Jeesuksen sanotaan olleen täysin Jumala ja täysin ihminen. Yksi antaa elämän ja toinen antaa muodon. Tämä on "mysteeri", eli oikeammin sanottuna hienon hieno ero. Luovuttaessamme itsemme Jumalalle Kristuksessa, Jumala käyttää meitä "meinä". Me emme katoa kun Jumala työskentelee kauttamme, meistä tulee elävämpiä. Aivan kuten Mooseksen palava pensas oli elävä ja tulessa.

Tien seuraamista on ottaa tästä vastuu, tulla siksi. Ei hyödytä viitata siihen objektiivisesti ja saarnata siitä. Tämä on sitä minkä tekemisestä Jeesus sai fariseukset kiinni. Tie ei ole oppi, se on Tie. Se täytyy omaksua, ottaa siitä vastuu, tulla siksi, ja kuitenkin samalla kertaa aina antaa tunnustusta siellä missä se on asiaankuuluvaa. Aivan kuten Jeesus teki. Jeesus ei koskaan ottanut kunniaa itselleen, vaan antoi kunnian aina Isälle. Olla samanaikaisesti nöyrä ja voimakas - kuten Jeesus - on "suora ja kaita tie", tai kuten jotkut sitä kutsuvat, veitsen terä.

JEESUKSEN SYMBOLIIKKA

Jeesus valaistumisen symbolina

Valaistuneena oleminen on olla vapautettu tietämättömyydestä ja väärästä tiedosta. Tärkeä Jeesukseen liittyvä symboli on valo. Hän on valon tuoja. Jeesus sanoo, "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo." (Joh.8:12) Johanneksen evankeliumi on täynnä Jeesusta ympäröivää kuvastoa valosta. Kertomus kirkastumisesta sekä Matteuksella että Markuksella paljastaa Jeesuksen luonnon (ks. Matt.17:1-9). Opetuslapset matkaavat eräänä yönä Jeesuksen kanssa vuoren huipulle. Kun Jeesus on rukoilemassa, Hän kirkastuu heidän edessään. "Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo." (17:2) Ääni taivaasta lausuu, "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!" (17:5) Kertomuksen ydin on osoittaa, että Jeesus valaistuu... erityisella tiedolla eli jumalallisella "valolla".

Kuten Buddha, Jeesuksen seuraajat kykenevät myös valaistumiseen. Paavali kirjoittaa, "Jumala, joka sanoi: 'Tulkoon pimeyteen valo', valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan." (2 Kor.4:6) Ja uudelleen, "Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa." (Ef.5:8)

Jeesus vapauden symbolina

Vapaus syyllisyydestä

Syyllisyys pitää sisällään itsen moittimisen. Jeesus oli hyvin tietoinen syyllisyydestä, jota hänen aikansa uskonnolliset lait loivat ihmisille; tämä on eräs syy siihen että hän johdonmukaisesti puhui uskonnollisten johtajien legalismia vastaan. Jeesus oli järkkymätön osoittaessaan ihmisille vapauden syyllisyydestä itselle ja toisille anteeksiantamisen avulla. Anteeksiantaminen tarkoittaa armahtamista ja lakkaamista pitämästä kiinni mielipahasta itseä tai toisia kohtaan. Jeesuksen ratkaisu sisältää sen tunnustamisen, että vääryys on tehty ja sitten se yksinkertaisesti annetaan anteeksi... armahdetaan. Jeesuksen logiikan mukaan, koska Jumala antaa anteeksi ja armahtaa sinut, miksi jatkaisit syyllisyydessä elämistä?

Heprealaiskirjeen kirjoittaja selittää kuinka Jeesus tarjoaa vapauden "syyllisestä omastatunnosta".

Jeesus kohtaa nokkelasti väkijoukon, joka haluaa kivittää "aviorikoksesta tavatun" naisen, kysymällä, kuka heidän joukossaan on vapaa synnistä. Kun hänen syyttäjänsä lähtevät paikalta tajuten että kukaan heistä ei ole vapaa synnistä, hän sanoo naiselle: "Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?" "Ei, herra", nainen vastasi. Jeesus sanoi: "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä." (Joh.8:10-11) Tämä on armoa... tuomitsemisen poissaolo. Itsemme armahtaminen estää meitä aina olemasta syyllisyyden pidättelemiä ja kiduttamia.

"Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon." (Matt.11:28-29)

Vapaus pelosta

"Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon." (Joh.14:27)

Vapaus yhteiskunnan hyväksynnän tyranniasta

"Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä, omiaan." (Joh.15:18-19)

"Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa... Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä." (Matt.5:11, 12)

Jeesus viisauden symbolina

Johanneksen evankeliumi alkaa lausunnolla, "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala." "Sana" tässä kohdassa viittaa Jeesukseen. Kreikaksi se on "Logos"joka viittaa elävään sanaan joka ruumiillistaa käsitteen eli idean. Se osoittaa ajattelun, järkeilyn ja mietiskelyn mentaaliseen kykyyn... korkeimpaan muotoon olla yhdistyneenä Jumalan mieleen. Kreikkalainen filosofi Heraklitos ensimmäisenä käytti tätä termiä 600 eKr. määrittämään "jumalallista järkeä eli suunnitelmaa, joka koordinoi muuttuvaa maailmankaikkeutta." Tämä on viisauden malliesimerkki... ihmistiedon huippu. Jeesus Logoksena symboloi perimmäistä viisautta.

Jeesus vallan symbolina

Markuksen evankeliumi alkaa Johannes Kastajan ennustuksella Jeesuksen tulemisesta. Hän lausuu, "Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi." (1:7) Läpi evankeliumien, Jeesuksella näytetään olevan valta fyysisen todellisuuden, vastustajiensa, ja jopa itse kuoleman ylitse.

Jeesus nähdään perimmäisen vallan symbolina ikuisuuteen saakka, koska hän on se, joka "istuu Jumalan oikealla puolella ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat." (1 Piet.3:22) Ensimmäinen kirje korinttilaisille lausuu, "Kristuksen on näet määrä hallita, kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema." (15:25-26)

Kuten on laita kaikkien Jeesuksen ominaisuuksien, valta on kaikkien niiden saatavilla, jotka seuraavat hänen askeleitaan. "Jeesus kutsui koolle kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan..." (Luuk.9:1) Jeesus sanoo myöhemmin, "Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin". (Apt.1:8) Paavali kirjoittaa, "Hänen kirkkautensa voima ja väkevyys vahvistakoon teitä". (Kol.1:11)

Jeesus voiton symbolina

Jeesus Kristus... Sana "Kristus" tulee kreikan sanasta "Christos", merkiten "voideltua". Heprealaisessa traditiossa profeetta voiteli kuninkaat ennen valtaistuimelle astumista. Jeesus on kuninkaallisen voiton symboli... kuningas joka voittaa vihollisensa ja hallitsee. Hänet nähdään Jesajan profetian täyttymyksenä: "Suuri on hänen valtansa...  Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan." (Jes.9:6) "Jumala on alistanut hänen jalkojensa alle kaiken". (1 Kor.15:27)

Voitto on myös hänen seuraajiensa saatavissa. "Jos kestämme lujina, saamme myös hallita hänen kanssaan." (2 Tim.2:12) Ja me emme ole voittajia pelkästään ikuisuuden merkityksessä, vaan voittajia kaikesta mikä pidättelee meitä ja orjuuttaa meitä tässä elämässä. "Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut: meidän uskomme." (1 Joh.5:4)

Jeesus elämän symbolina

"Minä olen ylösnousemus ja elämä." (Joh.11:25)

"Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän." (Joh.10:10)

Tarina Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen takana on keskeinen ymmärryksellemme Jeesuksen hahmon voimasta. Hänen seuraajansa ovat sinnikkäästi väittäneet menneiden 2000 vuoden ajan, että hän voitti kuoleman nousemalla kuolleista. Jeesuksella nähdään tosiasiallisesti olevan voima yli kuoleman ja hän on äärimmäinen elämän symboli.

Tämä elämä annetaan Jeesuksen seuraajille. Uskoipa kirjaimelliseen ylösnousemukseen tai ei, me kaikki voimme olla yhtä mieltä siitä, että ylösnousemuksen teologia havainnollistaa käsityksen, että kuolema ei ole viimeinen sana ja että elämä perimmältään voittaa kuoleman sekä kirjaimellisessa että metaforisessa merkityksessä. On selvää, että Jeesuksen jatkuva vaikutus maailmassa ja ihmiskunnan psyykessä havainnollistaa tämän kaltaisen kuoleman jälkeisen elämän voiman.

MITÄ ON KRISTINUSKO?

Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. (Joh.13:34)

Ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä "rakkaus peittää paljotkin synnit".  (1 Piet.4:8)

Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. (1 Joh.4:20)

Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. (1 Joh.4:7-8)

Jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä. (1 Joh.4:12)

Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. (Room.13:8)

Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta; se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. (1 Joh.4:17-18)

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali.  Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile,  ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,  ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.

Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. (1 Kor.13:1-8)

Rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta. (Matt.5:44)

Autuaita rauhantekijät. (Matt.5:9)

Älkää tuomitko. (Luuk.6:37)

Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. (Matt.7:12)

Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie. (Luuk.6:30)

Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi.  Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. (Matt.6:14-15)

Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee. Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera kateus ja riidanhalu, älkää vastoin totuutta kerskuko kuvitellulla viisaudellanne. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisistä tulevaa, pahojen henkien viisautta. (Jaak.3:13-15)

Jumalan tahto näet on, että te hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten typerille puheille.  (1 Piet.2:15)

Joka väittää olevansa valossa mutta vihaa veljeään, on yhä pimeydessä. (1 Joh.2:9)

Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. (Room.12:9-10)

Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. (Room.12:14)

Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla. (Room.12:17)

Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne. (Room.12:19)

Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa. (Room.12:20)

Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. (Room.12:21)

Kuinka sinä voit tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Onhan kirjoitettu: Niin totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen polvi on notkistuva minun edessäni ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa. Jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään. Älkäämme siis enää tuomitko toisiamme. Katsokaa sen sijaan, ettette saata veljeänne kompastumaan ja kaatumaan. (Room.14:10-13)

Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. (Ef.4:29)

Kun sinut on kutsuttu pitoihin, älä asetu kunniapaikalle... Joka itsensä korottaa, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se korotetaan. (Luuk.14:8-11)

Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. (Matt.6:19-21)

Kaikki on luvallista -- mutta kaikki ei ole hyödyksi. (1 Kor.10:23)

Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. (Matt.6:24)

Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? (Matt.16:26)

Vielä teille on opetettu nämä isille annetut käskyt: 'Älä tee väärää valaa' ja 'Pidä, mitä olet Herralle valalla vannonut'. Mutta minä sanon teille: Älkää vannoko lainkaan... Kun myönnätte, sanokaa vain: 'Kyllä', kun kiellätte, sanokaa: 'Ei.'  (Matt.5:33-37)

Älkää juopuko viinistä... vaan antakaa Hengen täyttää itsenne. (Ef.5:18)

Sinun on hyvä olla syömättä lihaa ja juomatta viiniä ja välttää muutakin, mikä loukkaa veljeäsi. (Room.14:21)

Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään, ei remuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen. (Room.13:13)

Kenenkään ei pidä etsiä omaa etuaan vaan toisen parasta. (1 Kor.10:24)

Olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. (Fil.2:3)

Joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa. (Matt.12:30)

Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta: vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista. (Kol.3:8)

Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. (Joh.15:11-12)

MARK SANDLIN: 10 ASIAA JOITA ET VOI TEHDÄ SEURATESSASI JEESUSTA

Monet ihmiset väittävät "seuraavansa Jeesusta", ja sitten he tekevät tällaisia asioita. Toki ihmiset jotka seuraavat Jeesusta, tekevät näitä asioita kaiken aikaa, mutta et voi sanoa että teet niitä sen takia että yrität seurata Jeesuksen esimerkkiä.

(Tietenkään tämä ei ole täydellinen lista, mutta se on hyvä alku.)

 1. Torju ihmisiä koska he harjoittavat toista uskontoa. Jeesus jatkuvasti laski mukaan ihmisiä, ja hän teki sen radikaalilla välinpitämättömyydellä heidän uskonnostaan. Meillä ei ole ainuttakaan muistiin merkittyä tapausta missä Jeesus kysyisi henkilön uskonnollista kytköstä ennen kuin haluaa puhua hänen kanssaan tai murtaa leipää hänen kanssaan. Meillä on useita muistiinmerkintöjä, joissa Jeesus hakee niitä jotka sattuvat harjoittamaan uskoa eri lailla kuin hän. Oli jopa tämä yksi kerta kun hän käytti vihattua samarialaista esimerkkinä siitä kuinka meidän on tarkoitus pitää huolta toisistamme.
 2. Torju ihmisiä sen takia miltä he näyttävät, millaisiksi he ovat syntyneet,  eli sellaisen takia mille he eivät mahda mitään. Olen saattanut mainita tämän jo, mutta Jeesus jatkuvasti laski mukaan ihmisiä. Jeesuksella oli tämä kapinallinen piirre, että hän itseasiassa etsi ihmisiä jotka eivät "sopineet joukkoon". Ihmisiä jotka olivat erilaisia, ihmisiä jotka olivat marginalisoituja; ihmisillä, jotka syystä tai toisesta oli saatu tuntemaan ettei heitä haluttu, oli erityinen paikka Jeesuksen sydämessä, elämässä ja teoissa. Epäilen että hän teki niin koska hän ymmärsi etteivät he itseasiassa olleet lainkaan erilaisia. Kosketa spitaalisia ("koskemattomia"). Tee se.
 3. Epää terveydenhoitoa ihmisiltä [liittyy etenkin Yhdysvaltain tilanteseen. - suom.huom.]. Oletko ikinä leikkinyt "seuraa johtajaa"? Jos et tee mitä johtaja tekee, olet ulkona. Seuraaminen tarkoittaa että sinun pitäisi matkia niin tarkkaan kuin mahdollista. Kun sairaat ihmiset tarvitsivat apua, Jeesus antoi sitä heille. Jos seuraamme Jeesusta, me matkimme häntä niin tarkkaan kuin mahdollista. Ei, emme voi toistaa hänen tekemiään ihmeitä, mutta olen nähnyt nykyaikaisen lääketieteen tekevän asioita, jotka ovat suunnilleen niin lähellä ihmettä kuin voin odottaa pääseväni.
 4. Torju ihmisiä. Viimeisen kerran. Lupaan. Jeesus jatkuvasti laski mukaan ihmisiä. Se on pieni käsite nimeltä rakkaus. Hän piti sitä aika isona.
 5. Anna ihmisten lähteä nälkäisenä. Kun Jeesus sanoi: "Ruokkikaa minun lampaitani", se oli enemmän kuin vain henkistä ruokkimista. Itseasiassa, jos Gandhi oli oikeassa (ja epäilen että hän oli), et voi tehdä yhtä ilman toista; "Maailmassa on niin nälkäisiä ihmisiä, että Jumala ei voi näyttäytyä heille muutoin kuin leivän muodossa." Maailmassa ei ole ruokapulaa - kaikille on tarpeeksi. Ei ole ongelmaa saada jakelujärjestelmää joka kykenee hoitamaan sen; voin syödä hummeria Mainesta katsellessani Tyyntä Valtamerta. Ongelma on, ettemme ole kovin hyviä jakamaan.
 6. Tee raha tärkeämmäksi kuin Jumala (ja Jumalan lapset). Rakkaus rahaan on kaikenlaisen pahan alku ja juuri. Teemme joka päivä valintoja mitä teemme rahoillamme. Valintamme puhuvat kovempaa kuin sanamme. Tahdoimme tai emme, valintamme usein satuttavat näitä vähäisimpiä ja muita, pikemmin kuin auttavat heitä. Joskus me jopa satutamme itseämme. Rahamme on niin tärkeää meille. Olemme halukkaita ostamaan kaupoista, sen takia että niiden hinnat ovat halvemmat, vaikka tiedämme että niiden myymät tuotteet holtittomasti vaarantavat niitä valmistavien hengen. Ostamme massatuotettua ruokaa piittaamatta terveysseuraamuksista, sen takia että läheisellä maanviljelijällä on kalliimpaa. Pitäisimme mieluummin suuremman osan rahoistamme kuin maksaisimme hädässä olevien elättämiseksi vaadittavia veroja. Meillä on rahaongelma.
 7. Tuomitse toisia. "Tuo 'roska veljesi silmässä' ja 'se joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven' juttu? Tarkoitin sitä." Jeesus.
 8. Ole fyysisesti aggressiivinen tai väkivaltainen. Okei, okei. Jeesus temppelissä rahanvaihtajien kanssa. Myönnän sen, mutta sen lisäksi Jeesus antoi sekä esimerkin että opetti seuraajiaan välttämään väkivaltaista käytöstä. "Pane miekkasi tuppeen, (lisää oma nimesi tähän)!" Joten entäpä rahanvaihtajat? Ks. #9.
 9. Käytä kirkkoa satuttamaan ihmisiä. Suurimmaksi osaksi Jeesus harjoitti dudeismia. Se mies osasi sietää. Kuitenkin muutaman kerran hän näytti saavansa tarpeekseen (etenkin rahanvaihtajien kanssa temppelissä). Mikä voisi saada tämän viileän, rauhaa rakastavan juutalaisen hipin 0:sta 60:een tuosta vain? Instituution - jonka pääasiallinen päämäärä on tarkoitettu olemaan rakkaus - käyttäminen ihmisten satuttamiseen. (On tärkeää huomata, että vaikka saattaisit kuvata Jeesusta aggressiivisena temppelissä rahanvaihtajien kanssa, edes silloin hän ei ollut fyysisesti väkivaltainen ihmisiä kohtaan.)
 10. Vihaa. Yksi mahdollinen poikkeus saattaisi olla "viha" itse, mutta jopa silloin viha synnyttää vihaa - joten parasta välttää sitä.

Kirjoittaja on Presbyteerisen kirkon pappi (USA).


©2019 Magdaleena - suntuubi.com