Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Rukous on enemmän kuin meditaatio. Meditaatiossa voiman lähde on oma itse. Kun rukoilet, menet voiman lähteelle joka on suurempi kuin omasi. - Madame de Stael

Meditaatio ei vähennä rukouksen tarvetta, koska se ei vie rukouksen paikkaa. Rukous on meidän osaltamme Jumalalle osoitettua mentaalista toimintaa. Meditaatio on kuunteleva tila, niin että saatamme kuulla Jumalan puhuvan meille. [...] Rukous suuntaa tietoisuutemme Jumalaan. Rukouksen avulla me pyydämme apua jumalalliselta voimalta. Rukous rohkaisee nöyryyteen, vie itsen ulkopuolelle hänen luokseen, tuo johdatusta, vapauttaa jännityksiä ja tuo parannusta. Monet ihmiset menevät meditaatiotilaan tajuamatta sitä, kun rukouksen uuvuttamina odottavat apua vastauksena. Tässä rukouksen tulokset ovat yhtä meditaation palkintojen kanssa.  Elsie Sechrist: Meditation: Gateway to Light

Rukous on persoonallisuuden työkalu koskettamaan Jumalallista ollen yhä tietoinen maailmallisista toimistaan. Meditaatio, voisimme sanoa, on prosessi, jonka myötä persoonallisuudesta tulee uinuva joksikin aikaa, ja Sielun rakkaus, viisaus ja tahto kontrolloivat meditaatioprosessia. Molemmilla on samankaltaiset vaikutukset. Rukous on Jumalallisen tunnustamista. Meditaatio kokee suhteen. Rukous on uskon todiste. Usko on sen todiste, joka ei vielä ole ilmennyt. Dolores McClean

Tarvitsemme molempia tasapuolisesti osana aktiivista hengellistä elämää. Rukous luo positiivista, rohkaisevaa energiaa elämäämme; meditaatio kehittää oivallusta, ymmärrystä ja tietoa...

Patricia Carrington, Ph.D.

Muodollinen meditaation harjoitus sai alkunsa uskonnollisena harjoituksena ja meditaation käyttö hengellisenä harjoituksena jättää yhä verrattomasti jälkeensä sen käytön käytännöllisenä tekniikkana suurimmassa osassa maailmaa. Hindulainen ja buddhalainen uskonto ja suufien lahko muslimien keskuudessa ovat kehittäneet meditaation jaloksi taiteeksi, mutta muut uskonnolliset traditiot kautta aikojen ovat myös kehittäneet omia hyvin tehokkaita meditaatioharjoituksiaan.

Jotkut kristillisen meditaation muodot, erityisesti luostareissa harjoitetut, ovat ovat "todellista" meditaatiota siinä merkityksessä kuin käytämme sanaa tässä kirjassa [The Book of Meditation]. Muut kristilliset harjoitukset, joita väljästi nimitetään "meditaatioksi", ovat kuitenkin tosiasiassa "kontemplaation" muotoja. Pikemmin kuin saisivat aikaan meditatiivisen mielentilan, ne luovat ilmapiirin missä ajatus suunnataan kurinalaisella tavalla tiettyyn teologiseen ongelmaan tai uskonnolliseen tapahtumaan. Tämä prosessi päätyy usein pyrkimykseen soveltaa kontemploitua uskonnollista ihannetta omaan elämään.

Uskonnollisten maallikkojen meditaatiota paljon yleisemmin käyttämä (ainakin lännessä) on yksinkertainen rukous, ja rukouksen suhde meditaatioon on vaikeasti kuvailtava. Samalla kun syvä rukous ei luultavasti voi toteutua astumatta siihen mitä olemme kutsuneet meditatiiviseksi mielentilaksi, standardirukousten mekaaninen toisto uskonnollisten velvollisuuksien täyttämiseksi ei lainkaan vaadi tätä erityistä mielentilaa.

Rukous on kuitenkin monella tavalla sukua meditaatiolle. Se on yleensä sisäänpäin suuntautunut, kontemplatiivinen tila, ja siihen ryhdytään hiljaisuudessa, usein yksinäisyydessä. Kuten meditaatiossa, niin rukouksessakin ulkoiset ärsykkeet vähennetään ja luodaan erityinen rauhoittava, monotoninen ympäristö. Rituaalisanojen ja lauseiden kaikuva intonaatio yhä uudelleen messuttuna; kaikuva musiikki; kynttilänvalo; votiiviuhrit; suitsuke; kellojen ääni; kunnioitusta herättävä arkkitehtuuri symbolisine koristeineen; erityinen asento jonkin aikaa; silmien sulkeminen osittain tai kokonaan - nämä kaikki ovat perinteisiä rukouksen lisukkeita tarkoituksena herättää kunnioituksen tunnetta ja yhteyttä jumaluuden kanssa. Niiden avulla saadaan aikaan meditatiivinen mielentila hyvin tehokkaalla tavalla.

Meditaation ja rukouksen välillä on kuitenkin joitain tärkeitä eroja, jopa silloin kun meditaatiota käytetään hengellisiin tarkoituksiin. Vaikka rukous turvautuu meditatiiviseen mielentilaan, se on siitä huolimatta päämääräsuuntautunutta toimintaa. Rukouksessa henkilö kutsuu jumaluutta jollain tavalla. Hän ylistää tai kiittää; etsii anteeksiantoa, lohtua tai apua; tai astuu johonkin muuhun suhteeseen jumaluuden kanssa. Tämä päämääräsuuntautunut rukouksen muoto, verrattomasti yleisimmän tyyppinen, on aivan erilainen kuin ei-mihinkään pyrkivä, suhteellisen päämäärätön meditaatioon syventyminen.

Kuitenkin kääntyessämme muiden rukousmuotojen puoleen, ero niiden ja meditaation välillä ei olekaan niin selvä. Rukousta voi käyttää aitona meditaatiomuotona siinä merkityksessä kuin olemme käyttäneet tätä termiä. Psykiatri Edward Maupin on kuvannut hiljaista, kontemplatiivista rukousta pitkään lännen ainoana laajasti käytettynä, sosiaalisesti hyväksyttynä "meditaatiomuotona". Hän esittää että rukoilemisen vähentyessä lännessä viime vuosina, olemme kadottaneet hiljaisen kontaktin sisäiseen kokemukseen, joka on välttämätön ihmishengen ravitsemiseksi.

Joissain tapauksissa rukous on tarkoituksellisesti jäsennetty muotoon joka kuuluu tiukasti meditaation alueeseen. Länsimaisissa luostareissa sanojen toisto Jumalan ylistykseksi on ollut laajasti käytetty saamaan aikaan erityinen tila jossa ulkoinen maailma suljetaan ulos ja henkilö siirtyy haltioituneeseen läheisyyden tuntoon Jumalan kanssa. Venäläisten munkkien ja hartaiden maallikoiden ennen vallankumousta käyttämä "sydämen rukous" on esimerkki tästä. Tätä rukousta käytettiin "puhdistamaan äly" passiivisen asenteen avulla ja toistamalla, jokaisella perättäisellä henkäyksellä, lausetta "Herra Jeesus Kristus, armahda minua". Tämän avulla mielen ajateltiin tulevan tyhjennetyksi kaikista ajatuksista, mielikuvista ja intohimoista. Tässä tapauksessa kristillistä uskonnollista lausetta käytettiin samalla tavoin kuin mantroja Intiassa. Aidot sanskriitin kieliset mantrat ovat joko jumaluuksien nimiä tai uskonnollisia lauseita.

Käytettynä hiljaisen sisäisen kommuunion muotona, tai yhdistettynä mantrankaltaiseen uskonnollisten sanojen toistoon, rukouksen voi nähdä huomaamatta sekoittuvan meditaatioon. Vaikka emme voi pitää rukousta ja meditaatiota toisiaan vastaavina, emme voi myöskään täysin erottaa niitä. Kaksi tilaa ovat läheistä sukua, ei ainoastaan historiallisesti, vaan usein hengessään tai päämäärässään, ja molemmat harjoitukset ovat  jossain mielessä sukua toiselle tutulle metodille joka saa aikaan meditatiivisen mielentilan - nimittäin itse-hypnoosille.

Joillekin saattaa tulla järkyttävänä yllätyksenä, että rukous on meditaatiota. Kuitenkaan niiden, jotka tavanomaisesti mumisevat rukouksen tuntematta sitä sydämessään, ei pitäisi yllättyä ellei heitä kuulla. Meditaation päämäärä on tietoisesti erottaa fyysisen kokemuksen häiriöt, keskittyä sisäisesti kohti sielun eli hengen toimintaa. Voiko tätä nimittää epäkristilliseksi? Jos uskonnon on määrä hyödyttää hengellistä elämäämme, miksi sitten se olisi sitä vastaan että kukaan tulee tutuksi oman sielunsa ja henkensä kanssa? Jumala ei ole fyysinen olento, Hän on Henki, jota tulisi rukoilla hengessä. Rukoileminen on useimmille robottimaista toistoa ja pelkkää fyysistä toimintaa ilman sydämessä tuntuvaa uskoa, ja sen tähden usein hedelmätöntä koska sitä ei kohoteta yhtään sen korkeammalle.

Fyysisen ruumiin lisäksi ihmisillä on sielu ja henki. Jos synti on ei-fyysinen asia, jos se on jotian, joka on persoonallista, ellei sitä voi helposti nähdä fyysisessä ruumiissa, sen täytyy olla osa sielua. Kuinka kukaan käsittelisi syntejään tulematta tutuksi sielunsa kanssa. Tämä on eräs hyvin tarpeellinen tarkoitus meditaatiolle.

Meditaatiorukoukset

Jos haluat rukoilla meditaation aikana, aloita valitsemalla miellyttävä asento. Silmät suljettuina ala hengittää syvään ja hitaasti. Seuraavaksi määrittele minkä tyyppistä rukousta haluat meditoida. Yksi tapa on ottaa vakiintunut rukous ja tehdä siitä meditaation keskipiste. Esim. Herran rukous. Meditoidessasi ajattele rukousta mielessäsi samalla kun kuvittelet Herran rakkautta ja voimaa. Raamattu sisältää monia jakeita, joita voidaan hyödyntää rukouksen muodossa.

"Jotta henkinen työ tuottaisi tuloksia, sinulla täytyy aina olla päämäärä. Kun rukoilet tai meditoit, aloita päättämällä mitä tarkoitusta rukouksesi tai meditaatiosi palvelee. Miksi tämä varokeino? Jotta psyykkiset energiat joita heijastat, eivät hajaantuisi, vaan suunnattaisiin kohti tarkkaa pistettä. Omaksumalla tämän metodin, sinusta tulee vähitellen ajatustesi herra ja saavutat tuloksia." (Omraam Mikhael Aivanhov)

Rukousharjoituksen valitseminen

Hengelliset harjoitukset ovat yksilöllinen asia. Jopa harjoitus joka sopii sinulle nyt, ei ehkä ole oikea sinulle kahden vuoden kuluttua. Parhaimmillaan voit löytää oppaan joka ymmärtää sinua syvästi ja voi auttaa sinua määrittelemään mikä juuri nyt on kasvukynnyksesi ja mitkä harjoitukset vievät sinua eteenpäin. Mutta jos sinulla ei ole opasta, voit valita harjoituksesi muutaman vakuuden perusteella:

 1. Auttaako tämä harjoitus minua yhdistämään taivaan ja maan, niin että autuuteni on hyvin maadoitettu ja käytännön elämäni on inspiroitu?
 2. Suositteleeko ihmisyhteisö johon luotan, tätä harjoitusta arvokkaana?
 3. Puhutteleeko tämä harjoitus perustavia ihmisarvoja kuten lempeyttä, rehellisyyttä, nöyryyttä, rohkeutta, sydämen lämpöä?
 4. Voivatko intuitioni ja järkeni saada yksimielisyyden siitä että tämä harjoitus on oikea minulle juuri tällä hetkellä?

- Patricia Carlson

AAMULEHTI 23.8.2009, Terhi Reskola:

Uskonto on aivojumppaa

Uskontoihin liittyvä rukous ja mietiskely lisää harjoittajansa aivokapasiteettia. Vaikutus on sama riippumatta siitä, mitä uskontoa harjoittaa, tai uskooko mihinkään, väittää aivotutkija Andrew Newberg uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Newbergin mukaan aivojen skannerikuvissa näkyy, miten intensiivinen mietiskely muuttaa aivojen harmaan aineen koostumusta ja vahvistaa keskittymiseen ja mytötätuntoon liittyviä alueita samalla, kun se rauhoittaa pelkoon ja vihaan liittyviä alueita.

Newberg ja hänen tutkijakollegansa, terapeutti Mark Robert Waldman kertovat meditointiin liittyvistä aivotutkimuksistaan kirjassa How God Changes Your Brain (Miten Jumala muuttaa aivojasi). Haastavasta otsikosta huolimatta tutkijat eivät yritä väittää mitään Jumalan olemassaolosta tai olemattomuudesta. Heidän tutkimusalansa, "neuroteologia", pyrkii selvittämään mitä ihmisen aivoissa tapahtuu, kun hän pohdiskelee uskonasioita.

Aivoissa tapahtuu

Aivokuvista näkyy, miten veri virtaa nunnien tai munkkien aivoissa tiettyihin osiin, kun he ovat syventyneinä rukoukseen. Ateistille tämä on todiste siitä, että uskonnollinen kokemus on vain aivojen tuotosta. Newberg menee pohdiskelussaan kuitenkin pitemmälle. Hänen mukaansa se, mitä näemme aivoissa tapahtuvan, ei vielä kerro, mistä ilmiö johtuu.

- Jos näemme skannerikuvan nunnan aivoista, kun tämä kokee Jumalan läsnäolon huoneessa, se kertoo vain siitä, mitä hänen aivoissaan tapahtui kun hän koki Jumalan olevan läsnä.

- Se voi olla vain aivojen omaa toimintaa, tai sitten aivot toimivat jonkinlaisena henkisten ilmiöiden vastaanottimena, Newberg sanoo.

Tutkijoiden mukaan aivoja voi treenata meditoimalla samoin kuin lihaksia vahvistetaan liikunnalla. Jo 10-15 minuutin meditoinnilla on edullisia vaikutuksia havaintokykyyn, rentoutumiseen ja henkiseen terveyteen, he sanovat. Tuloksiin ei vaikuta, onko mietiskelijä uskovainen vai mantraa toisteleva ateisti. Mietiskely kasvattaa lähes kaikkien uskontojen opetukseen kuuluvaa myötätuntoa samalla, kun kielteiset tunteet vähenevät.

"Mietiskelyssä ihmisen sisäiset energiat saatetaan järjestykseen ja tasapainoon. Ihminen tuottaa neuroproteiineja, jotka vaikuttavat kehoon, sieluun ja henkeen. Usein se edistää terveyttä enemmän kuin puhtaasti fyysisellä tasolla operoivat lääketieteelliset terapiat, jotka kyllä hoitavat sairauden aiheuttamia ruumiillisia vaivoja mutta jättävät huomiotta varsinaiset, henkisellä alueella piilevät syyt." Willigis Jäger & Christoph Quarch (toim.): Aalto on meri - mystinen henkisyys. Basam Books Oy 2012

MITÄ ON MEDITAATIO?

Meditaatio on universaalia henkistä viisautta ja harjoitus, jonka löydämme kaikkien suurten uskonnollisten traditioiden ytimestä, joka johdattaa mielestä sydämeen. Se on yksinkertaisuuden, hiljaisuuden ja tyyneyden tie. Sitä voi harjoittaa kuka tahansa missä tahansa oletkin elämän matkallasi. On ainoastaan tarpeellista olla selkeä harjoituksen suhteen ja sitten aloittaa - ja jatkaa aloittamista.

Kristinuskossa tästä harjoituksesta tuli marginaalista ja jopa unohdettua tai epäilyksenalaista. Mutta hiljattain kristillisen uskon kontemplatiivisen ulottuvuuden suuri elpyminen on tapahtunut. Keskeistä tälle nyt on meditaatioharjoituksen uudelleen löytäminen kristillisessä traditiossa, joka tulee meille varhaisilta kristityiltä munkeilta, erämaaisiltä ja -äideiltä, ja sallii meidän panna käytäntöön Jeesuksen opetuksen rukouksesta radikaalilla ja yksinkertaisella tavalla.

John Mainillä on suuri rooli tässä nykyajan kontemplatiivisen tradition uudistumisessa. Hänen opetuksensa tästä vanhasta rukoustraditiosta on juurtunut evankeliumeihin ja varhaiseen kristilliseen autiomaan luostariperinteeseen.

Avoinna kaikille viisauden teille, mutta ammentaen suoraan varhaisesta kristillisestä opetuksesta, John Main tiivisti harjoituksen tällä yksinkertaisella tavalla:

Istu alas. Istu hiljaa selkä suorana. Sulje silmäsi kevyesti. Sitten sisäisesti, hiljaisesti, ala lausua yhtä sanaa - rukoussanaa tai mantraa. Me suosittelemme vanhaa kristillistä rukoussanaa "Maranata". Lausu se neljänä yhtä suurena tavuna. Hengitä normaalisti ja anna täysi huomiosi sanalle lausuessasi sitä, hiljaa, lempeästi, uskollisesti, ja ennen kaikkea - yksinkertaisesti. Meditaation olemus on yksinkertaisuus. Viivy saman sanan kanssa koko meditaation ajan ja päivästä päivään. Älä visualisoi vaan kuuntele sanaa lausuessasi sitä. Päästä irti kaikista ajatuksista (jopa hyvistä ajatuksista), mielikuvista ja muista sanoista. Älä kamppaile häiriöitä vastaan, vaan anna niiden mennä lausumalla sanaasi uskollisesti, lempeästi ja tarkkaavaisesti, ja palaten siihen välittömästi kun tajuat lopettaneesi sen lausumisen tai kun tarkkaavaisuutesi harhailee.

Hiljaisuus merkitsee ajatuksista irti päästämistä. Tyyneys merkitsee halusta irti päästämistä. yksinkertaisuus merkitsee itsensä tarkkailusta irti päästämistä.

Meditoi kahdesti päivässä joka päivä. Tämän päivittäisen harjoituksen kehittäminen saattaa viedä sinulta jonkin aikaa. Ole kärsivällinen. Kun luovutat, aloita uudelleen. Tulet huomaamaan, että viikottainen meditaatioryhmä ja yhteys yhteisöön voi auttaa sinua kehittämään tätä kurinalaisuutta, ja sallii meditaation hyötyjen ja hedelmien levitä mieleesi ja elämäsi joka aspektiin, tavoilla jotka opettavat ja ilahduttavat sinua. John Main sanoi, että meditaatio vahvistaa uskosi totuudet omassa kokemuksessasi.

Meditaatiolla on kyky avata yhteinen maaperä kaikkien kulttuurien ja uskontojen välillä tänä päivänä. Mikä tekee meditaatiosta kristillistä? Ensinnäkin usko jolla meditoit - jokin taju persoonallisesti yhteydestä Jeesukseen. Sitten historiallis-raamatullinen ja teologinen traditio jossa meditoimme.

Myöskin: taju yhteistöstä johon se johtaa: "Kun kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, minä olen siellä heidän keskellään." Ja muut keinot joilla hengellistä elämäämme ravitaan - muut rukousmuodot kuten Raamattu, sakramentit ja jumalanpalvelus. Meditaatio ei korvaa muita rukousmuotoja. Aivan päinvastoin se elvyttää niiden merkityksen.

Viimein - mutta myös ensisijaisesti - me meditoimme siirtääksemme huomion pois itsestämme. Kristillisessä traditiossa se nähdään rakkauden työnä. Ei ole silloin yllättävää jos huomaamme tulevamme rakastavammiksi ihmisiksi meditoimisen seurauksena ja tämä ilmenee kaikissa suhteissamme, työssämme ja ymmärryksessämme palvelusta etenkin niitä kohtaan jotka ovat jossain hädässä.

Meditaatio on sekä yksinäistä että yhteisöllistä. Voit yhdistyä toisiin jotka meditoivat, ja huomata matkasi syvenevän ja vahvistuvan. Tästä tiestä on paljon opittavaa - mutta ratkaiseva tekijä on aina henkillökohtainen harjoituksesi. Kuten John Cassian sanoi 300-luvulla: "Kokemus on opettaja."

Meditaatio auttaa kaiken ikäisiä ihmisiä kaikista kulttuureista löytämään yksinkertaisen ja käytännöllisen tavan herättää ja syventää hengellistä elämäänsä. Lapset osaavat meditoida ja pitävät siitä, ja heidän esimerkkinsä osoittaa meille kuinka yksinkertaista ja luonnollista se on.

KESKITTÄVÄ RUKOUS - CENTERING PRAYER

Affirmaatio: Omistautumiseni rukousharjoitukselleni pitää minut keskitettynä Jumalassa. Kääntymällä rukoukseen, sallin Jumalan tukea minua elämässäni ja kaikessa mitä teen.

 • Keskittävä rukous ei ole päämäärä itsessään, vaan alku.
 • Tämä rukousmetodi on suunniteltu kääntämään pois päältä tavanomainen ajatusten virta, joka vahvistaa tavallista ajattelutapaamme.
 • Keskittymissanastamme tulee pyhä sanamme. Jos se on symboli aikomuksestamme avata itsemme Jumalan läsnäolon mysteerille elämässämme.
 • "Keskittävä rukous on metodi huomiosi suuntaamiseksi erityisestä yleiseen, konkreettisesta muodottomaan." - Thomas Keating
 1. Valitse Pyhä Sana symboliksi aikomuksestasi myöntyä Jumalan läsnäoloon ja sisäiseen toimintaan.
 2. Istuen mukavasti silmät suljettuina, rauhoitu lyhyesti ja hiljaa ota käyttöön pyhä sana symbolina myöntymisestäsi Jumalan läsnäoloon ja sisäiseen toimintaan.
 3. Kun tulet tietoiseksi ajatuksista, palaa aina yhtä lempeästi pyhään sanaan.
 4. Rukousjakson lopussa pysy hiljaa silmät kiinni pari minuuttia.

Keskittävää rukousta harjoitetaan normaalisti 20 min kahdesti päivässä, yleensä aamulla ylös noustua ja jälleen ennen ilta-ateriaa päivän lopussa.

"Keskittävä rukous on metodi, joka on suunniteltu syventämään suhdetta Kristuksen kanssa, alkaen esim. Lectio Divinalla ja johtaen kontemplatiivisen rukouksen kehittymiseen valmistamalla kykyjämme tehdä yhteistyötä tämän lahjan kanssa. Se on pyrkimys esittää varhaisempien aikojen opetus (Tietämättömyyden pilvi) päivitetyssä muodossa ja laittaa siihen tietty järjestys ja säännöllisyys. Sen ei ole tarkoitus korvata muita rukouksen muotoja, se yksinkertaisesti asettaa muut rukouksen muodot uuteen ja täydempään perspektiiviin. Rukouksen aikana me myönnymme Jumalan läsnäoloon ja sisäiseen toimintaan. Toisinaan huomiomme liikkuu ulospäin huomaamaan Jumalan läsnäolo kaikkialla muualla." (Thomas Keating: Open Mind, Open Heart)

Tällä viikolla, rakas Jumala, sitoudun istumaan hiljaisuudessa keskittymissanani auttaessa ja opastaessa minua pitämään ajatukseni Sinussa. Kiitos Sinulle, Jumala.

Alkurukous ennen meditaatiota

Taivaallinen Isä, avaa sydämemme Poikasi Hengen hiljaiselle läsnäololle. Johda meidät tuohon mystiseen hiljaisuuteen, missä Sinun rakkautesi paljastuu kaikille jotka kutsuvat, ”Maranata…tule, Herra Jeesus.” (John Main)

Loppurukous meditaation jälkeen

Olkoon tämä ryhmä todellinen hengellinen koti etsijälle, ystävä yksinäiselle, opas hämmentyneelle. Vahvistukoon ne jotka rukoilevat täällä Pyhän Hengen avulla palvelemaan kaikkia jotka tulevat, ja vastaanottamaan heidät kuten itse Kristuksen. Tämän huoneen hiljaisuudessa, kaikki maailman kärsimys, väkivalta ja hämmennys kohdatkoot voiman joka lohduttaa, uudistaa ja kohottaa ihmishengen.

Olkoon tämä hiljaisuus voima avata miesten ja naisten sydämet Jumalan näylle, ja niin opettaa toista, rakkaudessa ja rauhassa, oikeudenmukaisuudessa ja ihmisarvossa. Täyttäköön jumalallisen elämän kauneus tämän ryhmän ja kaikkien sydämet jotka rukoilevat täällä, riemullisella toivolla. Kaikki jotka tulevat tänne ihmisyyden ongelmien kuormittamina, lähtekööt kiittäen ihmiselämän ihmeestä. Tätä me rukoilemme Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen. (Laurence Freeman)


©2019 Magdaleena - suntuubi.com