Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Linkki alkuperäiseen, engl. kirjoitukseen, Triad and Friendship (The New Monk Project).

Perusteet

Rakkaus on kenties mystisin sana kielessämme. Idän munkeille tuo sana kääntyy myötätunnoksi. Myötätunto viittaa empatiaan ja empatia viittaa ymmärtämiseen. Toisen tietoisuuden tilaan astumiseen - toisen kanssa olemisen mielessä, ruumiissa ja hengessä täytyy todellakin olla rakkauden ydin ja myötä-tunnon  [engl. com-passion; - suom.huom.] merkitys. Läheisyys on toinen sana joka hämmentää meitä. Läheinen suhde ymmärretään yleensä kulttuurissamme seksuaaliseksi, kuitenkin puhumme myös läheisistä ystävistä. Läheiset ystävät luottavat toisiinsa, kertovat toisilleen mitä on meneillään mentaalisesti, emotionaalisesti, ja joskus hengellisesti. Sellaisen dialogin välityksellä tapahtuu sisäistä kasvua suuremman selkeyden välityksellä. Todellinen dialogi syvällä tasolla on ilmestyksenomaista kummallekin osallistujalle.

Näemme kulttuurissamme tarpeen täyttää tyhjä tila, joka on vaistonvaraisen perherakkauden - s.o. rakkauden vanhempien välillä ja vanhemman ja lapsen rakkauden - ja muiden suhteiden ja syvemmän vähemmän persoonallisen henkisen rakkauden välillä koko luomakuntaan. Sukurakkaus ohenee kulttuurissamme. Monissa tapauksissa se ilmenee kestämättömäksi. Lapset kääntyvät vanhempiaan vastaan ja vanhemmat toisiaan vastaan lisääntyvässä määrin. Toisessa ääripäässä meillä on Äiti Teresat ja Dalai Lamat esimerkkinä universaalista henkisestä rakkaudesta kaikkia ihmisiä kohtaan. Amerikan alkuperäisasukkaiden henkisyys opettaa meille rakkautta koko luomakuntaa kohtaan - kasveja, eläimiä, maata itseään.

Näiden kahden ääripään - vaistonvaraisen perherakkauden ja universaalin henkisen rakkauden - välissä on kuilu, jonka NMP  [The New Monk Project;-suom.huom.] pyrkii sulkemaan Triadikokeilullaan. C.S. Lewis kutsui ystävyyden rakkautta ihmisrakkauden korkeimmaksi muodoksi. Voiko tätä rakkautta tietoisesti edistää? Me sanomme "Mikä ettei?" Me lanseeraamme Triadikokeilumme tutkiaksemme tätä mahdollisuutta. Tänä vuonna työskentelemme ensimmäisten kolmen ihmisen ryhmien kanssa eräänlaisessa inhimillisessä trinitaarisessa energian vaihdossa. Toivomme kokeilevamme kolmiosaisen energian kierron kanssa mieluummin kuin kahden ihmisen energian vaihdon kanssa.

Triadi on kolmen henkilön osajoukko, joka tietoisesti sitoutuu tutkimaan yhdessä ystävyyden rakkautta. Jokainen Triadi keksii omat keinonsa. Tätä itsensä kehittämistä varten projekti tarjoaa yleiset suuntaviivat. Päämäärä johon pyrimme, on pidättymätön avoimuus toinen toisillemme perustuen molemmin puoliseen luotettavuuteen. Tämän Triadin sisällä salassapitovelvollisuus on pyhä perusta keskinäiselle luottamukselle. Jokainen henkilö Triadissa voi vähitellen haarautua tullakseen osaksi toista tai kolmatta Triadia. Yksi henkilö voi osallistua niin moneen Triadiin kuin hänen aikansa, energiansa ja halunsa sanelevat. Yhdenkään Triadin ei pitäisi olla kokonaan suljettu. Ainakin yhden henkilön pitäisi "avata" Triadi osallistumalla ainakin yhteen toiseen Triadiin. Tällä tavoin luodaan laajeneva verkosto - hyvin henkilökohtaisen, hyvin syvällisen vastavuoroisen ystävyysrakkauden verkosto. Ainoastaan todella eletyn kokemuksen avulla voimme kasvaa ymmärtämään läheisyyttä. Sellaisten kokemusten avulla yksinkertaisella ruohonjuuritasolla universaali vaatekappale voidaan kutoa, ommel ompeleelta.

Metodi

Kokeilu tutkii kuutta perustavaa Triadi "konstellaatiota". Kuten kuvassa, jokainen muodostuu seitsemästä tai harvemmasta yksilöstä (kolmioiden kärjet), joista ainakin yksi osallistuu jokaiseen tuon konstellaation Triadiin. Konstellaatiot perustavat ja niiden keskeiset paikat miehittävät yksilöt, jotka palvelevat koollekutsujina ja selostajina yhdeksän kuukauden kokeilukauden aikana.

Teoria

Jokainen Triadi "avautuu", s.o. kun ainakin yksi osallistuja liittyy ainakin yhteen muuhun Triadiin, konstellaatiot alkavat fuusioitua verkostoksi. Jos enemmän kuin yksi henkilö joka Triadissa perustaa uuden, verkosto kasvaa eksponentiaalisesti kunnes se on globaali ulottuvuudeltaan, kuitenkin yhä läheinen mittakaavaltaan.


©2019 Magdaleena - suntuubi.com