Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Okkultismi; Tiede asioista, jotka ylittävät tavanomaiset havainnointikyvyt, jota alunperin sovellettiin luonnon ominaisuuksiin, jotka eivät ole helposti havaittavissa (ja mukaan lukien sellaiset voimat kuin magnetismi); kansantajuisesti tieto paranormaalista. Useimmille harjoittaville okkultisteille se on yksinkertaisesti syvemmän henkisen "todellisuuden" tutkimista, joka ulottuu yli puhtaan järjen ja fyysisten tieteiden. Traditioiden, tekniikoiden ja harjoitusten järjestelmä, jotka tulkitsevat aineellista todellisuutta henkisten olemisen tasojen heijastuksena, ja tarjoavat työkaluja joiden avulla yksilöt voivat suoraan kokea ja työskennellä henkisten voimien kanssa.

Käsitteitä "Okkultismi" ja "okkultisti" käyttivät 1800-luvulla ensin Eliphas Lévi ranskaksi, ja Madame Blavatsky englanniksi Hunnuttomassa Isiksessä (1877), vaikka hän piti parempana termiä "okkultinen tiede". Käytetään yleensä kätketyn tai salaisen tiedon merkityksessä, joka antaa sen löytävälle tai oppivalle henkilölle jonkinlaista valtaa. Monet ihmiset pelkäävät niitä joilla on tietoa jota heillä ei ole, ja seurauksena tuomitsevat ihmisiä jotka tutkivat tai harjoittavat mitään mitä he pitävät okkultisena. Jotkut ihmiset, etenkin nuoremmat, etsivät okkultia viisautta ja voimia jotta voisivat hallita muita. Useimmat heistä jättävät okkultismin polun koska he eivät tajua että todellinen valta on valta itsen yli, okkultistien päätavoite.

Assosiaatiosta sensaatiomaisempiin "mustiin" magian muotoihin 20. vuosisadan aikana - etenkin elokuvassa ja populaarissa fiktiossa - termi on saanut hivenen synkempiä sävyjä joissain yhteyksissä.

Sana on peräisin latinasta, ja merkitsee yksinkertaisesti "jotain joka on kätkettyä tai salattua". Aivan liian usein sanan konnotaatio liitetään pahaan. On monia asioita, jotka ovat kätkettyjä katseeltamme ja jotka eivät ole pahoja. Sisäelimemme ovat kätkettyjä tavalliselta tarkastelulta hyvästä syystä. Tekeekö se niistä pahoja? Useimmat ihmiset eivät näe seinän läpi todistaakseen tapahtumia sen takana. Tekeekö se näistä tapahtumista pahoja? Useimmat ihmiset uskovat että heillä on henki ja liittävät sen hyvään, ilman että ovat koskaan nähneet sitä. Selvästikin pahan liittäminen siihen mitä ei nähdä, joka on "okkulttia", on tietämättömään ja ennakkoluuloiseen taikauskoon perustuva epäkypsä käsitys.

Kuinka moni tänä päivänä elossa oleva ihminen on nähnyt Jeesuksen Kristuksen persoonan omin silmin? Sanoisimmeko: käytännöllisesti katsoen ei kukaan. Kuinka tiedämme että hän oli olemassa tai on olemassa? Tosiasia, että useimmat meistä eivät voi nähdä häntä, merkitsee että hän on kätketty katseeltamme. Tämä tekee Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta määritelmän mukaan okkultisen hahmon. Kuitenkaan kukaan ei voi johtaa mitään negatiivista tästä, koskien Herraa Jeesusta Kristusta.

Sen tähden, hengellinen elämämme on okkultista elämää, jota kaikki koemme mutta valitsemme elää eri syvyyyden asteilla. Jotkut pitävät sokeaa uskoa erittäin hengellisenä, toiset kutsuisivat tätä yksinkertaisen mielen kiihkoiluksi, tai kertakaikkiseksi typeryydeksi, ja aivan oikeutetusti. Jos aiomme uskoa älykkäästi, silloin meidän täytyy ymmärtää mihin me uskomme, miksi uskomme sen, miksi on hyvä uskoa siihen, kuinka sen uskominen hyödyttää, onko tästä erityisestä uskomuksesta hyödyllistä hengellistä etua, onko tämä uskomus totta, väärä ja harhaanjohtava, vai yksinkertaisesti vääristynyt?

Uskomus itsessään on määrällinen asia. Se on rakkaus, joka tekee uskomuksesta laadullisen. Kristinusko opettaa rakkautta yli kaiken muun. Sen tähden hengellinen elämä on kuollutta ilman rakkautta, ja hengellisten (okkultisten) asioiden etsiminen rakkaudella erottelee useimmille ihmisille hyvän pahasta, jota on kaikissa asioissa olkootpa ne aineellisia tai hengellisiä. Pitäisi myöskin muistaa, että "puhdassydämisille kaikki asiat ovat puhtaita." (Christian Mysticism and the Occult)

Alunperin varhaisen kristinuskon opetuksia pidettiin occulta'na. Kuitenkin kun kristinuskosta tuli valtion uskonto ja hallitseva uskonto, kaikkia muita uskontoja tai uskomuksia, jotka olivat vastoin kristinuskoa, pidettiin occulta'na eli okkultisena, kuten termi yleisesti tunnetaan. (Mystica)

Viisautta me julistamme siihen kypsyneille, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailmanajan kukistuvien valtiaiden viisautta. Me julistamme Jumalan salaista, kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa. Me julistamme, niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään, sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa on. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. iitä me myös puhumme, mutta me käytämme Hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja selitämme hengelliset asiat Hengen avulla. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan voi tutkia.  -- Kuka tuntee Herran mielen, niin että voi neuvoa häntä? 1 Kor.2:6-16

Okkultismi liittyy maailmaan - luonnolliseen ja yliluonnolliseen - ja perustuu näkemykseen kätketyistä voimista ja harjoituksista niiden paljastamiseksi tai valjastamiseksi. Se on enimmäkseen riippumaton uskonnollisesta uskomuksesta, niin että astrologia, numerologia tai alkemia ottavat hyvin samankaltaiset muodot mikä tahansa on harjoittajan uskonto tai sen puute. Okkultismin käsite on lähellä esoterismia, vaikkakin suppeampi, nimenomaan salaisten, supranormaaliin ja magiaan liittyvien "tieteiden" harjoittamista merkitsevä. Yksinkertaistaen ja liioitellen jossain määrin, okkultismi suuntautuu kohti yliluonnollista ja symbolista, kun taas esoteriikka suuntautuu kohti noumenaalista ja henkistä.

Ks. myös: "Esoteriikka", "Magia", "Teosofia".

Omatunto, suomenkielessä sana viittaa henkilökohtaiseen tajuun oikeasta ja väärästä. Ruotsin samvete ja englannin consciense taas viittaavat yhteiseen tietoon, aivan kuten latinan conscientia ja kreikan syneidesis. Vanhan testamentin hepreassa ei ole erillistä omatunto-sanaa, eikä kaikissa kielissä nykyäänkään (esim. japanissa). Myös romaanisissa kielissä pitää aina tulla jotain lisää sanaan conscientia kuvaamaan sanojen omatunto ja tietoisuus välillä olevaan eroa. Sanan ulkomuoto on kummassakin merkityksessä sama, merkitysero pitää tuoda esiin kuvaamalla.

Vanhassa testamentissa käytetään joskus kuitenkin sanaa "leb", "sydän", tavallaan kuin sen sijaisena, kun koetaan omantunnon alkavan ilmetä. Se kokemus ihmisellä oli varsinkin silloin, kun Jumala puhui ja ihmisen piti kuunnella. Ihmisen sielun on kuunneltava Jumalan puhuessa hänelle. Ei siis ole kysymys sisältä, sisimmästä, vaan ulkoa tulevasta äänestä. Tämä ulkoa tuleva ääni tunkeutui sitten ihmisen sisään.

Luther sanoi aikansa suurimmille auktoriteeteille: "Ei ole oikein eikä hyödyllistä toimia omaatuntoaan vastaan." Mahatma Gandhi sanoi: "Aina kun pyhä teksti sotii omaatuntoasi vastaan, hylkää teksti." Ja Eugènio Giovenardi kirjassaan Kielletty mies (LIKE 2001): "Omatunto on ihmisen vapaa alue, vapaan tahdon turvapaikka."

Ortodoksia; sana on usein liitetty puhdasoppisuuteen, mutta se merkitsee oikeaa ylistystä. Ortodoksi-sanan varsinainen sisältö on "oikein rukoileva".

Pakana (lat. paganus),  kirjaimellisesti henkilö, joka tulee maalta tai asuu siellä. Kristinuskon alkuaikoina sanaa käytettiin halventavassa merkityksessä ei-kristityistä, joita pidettiin sivistymättöminä pääasiassa kaupungeissa asuviin kristittyihin nähden. Juuri kristityt alkoivat käyttää sanaa uskonnollisessa merkityksessä ja keskiajan kuluessa siitä kehittyi yleiskäsite, jolla kuvattiin kaikkia ei-kristillisiä ja ei-juutalaisia uskonnollisia perinteitä. Tom Sjöblom: Druidit. SKS 2006.

Kuitenkaan yhden uskonnon olemusta ei voi oikeutetusti luokitella toinen uskonto. Ei yksikään uskomusjärjestelmä ole parempi tai huonompi kuin toinen. Niinpä kuolemattomat jumaluudet jatkoivat kuolemattomina ja niihin uskovia on edelleen tänä päivänä. Tänä päivänä monet noidat ja wiccat pitävät itseään pakanoina tai uuspakanoina. Tämän uskonnollisen tradition olemus on suvaitsevaisuus. Pakanat pitävät kaikkia väkivallattomia uskontoja kunnioitettavina teinä jumaluuden luo.

Ks. myös: Uuspakanuus

Panenteismi: Uskomus, että on olemassa transsendentti, tuntematon jumaluus, joka ilmenee immanenttina, tunnettavana, jopa persoonallisena jumaluutena tai jumaluuksina. Siten, joidenkin wiccojen uskomus että voimme tuntea Jumalan ja Jumalattaren, mutta että he ovat vain perimmäisen, transsendentin, tuntemattoman jumaluuden manifestaatioita, on panenteismin muoto. Erotettava panteismista, joka on uskomus, että kaikki on Jumalaa.

Paranormaali: Termi jota käytetään kuvaamaan mitä tahansa joka on tuolla puolen (para-) normaalin kokemuksemme. Sen ovat omaksuneet monet, koska se voi sisältää laajemman valikoiman epätavallisia ilmiöitä kuin aikaisemmat termit kuten yliaistillinen havaitseminen. Termiä käytetään usein tänä päivänä viittaamaan tieteellisempään pohjaan sellaisten asioiden tutkimukselle kuten aaveet, UFOt, kyvyt kuten telepatia ja selvänäkö.

Pentagrammi on viisikärkinen tähti, joka symboloi ihmisyyttä ja mikrokosmosta, joka kirjaimellisesti merkitsee "pientä järjestystä tai maailmaa." Sana pentagrammi tulee kreikan sanasta πεντάγραμμον (pentagrammon), tarkoittaen suurin piirtein "viisiviivainen" tai "viisi viivaa" (πέντε, pente: viisi, ja γραμμή, gramme: viiva). Se tehdään piirtämällä viisi suoraa viivaa, [Kuvassa: Kristus-pentagrammi] ja  sisältää matemaattisen ilmaisun, joka tunnetaan kultaisena suhteena. Viisi kärkeä edustavat uuspythagoralaisia tulen, veden, ilman, maan ja Hengen (ylin kärki)  elementtejä. Pythagoralaiset kutsuivat pentagrammia nimellä Hygieia (tarkoittaen "terveyttä", myös kreikkalainen terveyden jumalatar, Hygieia) ja näkivät sen edustavan matemaattista täydellisyyttä. Sitä on käytetty keskiaikana symbolina Jeesuksen Kristuksen viidelle haavalle, ja siten stigmoille, ja koska se voidaan piirtää yhdellä jatkuvalla kynän liikkeellä, se symboloi Alfaa ja Omegaa yhtenä.

Käytettynä tai piirrettynä yksi kärki (henki) ylöspäin, sen sanotaan edustavan positiivisia käsitteitä. Tämä on myös kuva ihmisestä, joka seisoo suorassa, pää yläkärjessä, kädet kahdessa toiseksi ylimmässä kärjessä, ja jalat alakärjissä. Jos pentagrammia käytetään tai se piirretään kaksi kärkeä ylöspäin (jota usein kutsutaan ”käännetyksi”), sen sanotaan edustavan negatiivisuutta. Sitä käytetään tässä muodossa myös edustamaan satanismia, jolloin se on arkkidemonin - ihmisen vastakohdan - kiihkeän himon ja karkeampien vaistojen symboli (vuohen pää) ja merkitsee sitä mikä tuhoaisi ihmisen, kaiken kaikkiaan  hyvän symbolin, koska kaksi ylintä kärkeä ovat kuin sarvet populaarissa Saatanan kuvassa.

 Valentin Tomberg kuitenkin huomauttaa, että kieroutunut äly varmasti käyttäisi pahemmin ylössuuntautunutta pentagrammia, kuin hyvän aikomuksen motivoima terve tahto käyttäisi käänteistä pentagrammia; sen tähden älkäämme pelätkö käänteistä pentagrammia, tai olko liian riippuvaisia ylössuuntautuneesta pentagrammista.  Louis Cullingin näkökulma siitä, että ”on laajalle levinnyt tietämättömien mielen erehdys leimata 'mustaksi magiaksi' pentagrammi jonka kaksi kärkeä ovat ylöspäin” tarkoittaa että magian työkalut eivät ole pahoja, vaan ainoastaan maagikon aikomukset. Pentagrammi on pentagrammi riippumatta siitä kumpi puoli on ylöspäin; veitsi on veitsi riippumatta siitä kuinka sitä käytetään ja ase on ase riippumatta siitä onko se poliisilla vai murhaajalla. Wiccassa käänteinen pentagrammi edustaa miehistä energiaa tai miesjumalia kuten Pan tai Cernunnos, jotka ovat metsän jumalia. Se edustaa myös auringon jumalia. Koska nämä jumalat kuvataan sarvipäisinä, heitä on verrattu kristilliseen paholaiseen. Wiccassa ei ole lainkaan saatanaa eli paholaista, hän on kristillinen käsite. Jossain wiccan traditioissa käänteinen pentagrammi edustaa oppimista hallitsemaan pimeä puolensa yhtä hyvin kuin valoisa.

Keskiajasta renesanssiin sitä käytettiin yleisesti (ironisesti) taikakaluna noitia ja demoneita vastaan (sitä pidettiin vaikuttavana ainoastaan täydellisesti piirrettynä). Suurimman osan historiaa pentagrammi on symboloinut hyviä asioita: taivaita, tähtiä, terveyttä, kirjoituksia, totuutta, ja jopa Vapahtajaa, Jeesus Kristusta. Vasta 1100-luvulla se tuli liitetyksi satanismiin, luultavasti johtuen seremoniallisten maagikkojen käyttämien symbolien väärinymmärtämisestä. Ympyrän sisälle suljettua pentagrammia kutsutaan pentaakkeliksi (ympyrä voi edustaa elämän pyörää, jumaluuden sisäänsä sulkevuutta, tai aineellisen ja henkisen alueen yhteyttä), joskaan pentaakkelit eivät aina sisällä pentagrammia vaan laajan valikoiman mystisesti merkittäviä kuvia, jotka on yleensä tarkoitettu pidettäväksi kaulassa. Tässä juuri ei ole kreikan pente, joka tarkoittaa viittä, vaan pikemminkin pend (”ripustaa”), a ja col (”kaulaan”). Tätä rakennetta käytettiin ensimmäisen kerran 1300-luvun Ranskassa pentacolina, joka merkitsee ”kaulassa pidettävää amulettia”. Vaikka tämä merkitys ei ole yleisessä käytössä tänä päivänä, sitä käytetään vielä joissain seremoniallisen magian teksteissä missä se on yleistermi monille symboleille. Tämä selittää esimerkiksi sen, miksi Hermetic Order of the Golden Dawnin käyttämässä pentaakkelissa – litteässä pyöreässä esineessä joka esittää maaelementtiä – on kuusikärkinen tähti.

Pentagrammi palautuu niin kauas taaksepäin kuin 3500 eKr. muinaiseen Mesopotamiaan. Heprealaisten keskuudessa symboli merkitsi "totuutta" ja sitä käytettiin esittämään Pentateukkia - viittä Mooseksen kirjaa Toorassa. Käänteinen pentagrammi oli aikanaan Jerusalemin kaupungin virallinen sinetti, niin varhain kuin 400-luvulla eKr. Talmud viittaa legendaan Salomonin maagisesta sormuksesta, johon oli kaiverrettu viisikärkinen tähti, "Salomonin sinetti", ja jonka oli antanut hänelle arkkienkeli Mikael. Legendan mukaan hän käytti sitä kukistamaan demonisia pahoja henkiä ja pakotti ne rakentamaan temppelin Jerusalemiin. Sekä Talmud että Flavius Josefuksen teokset julistavat sormuksessa olleen viisikärkisen kuvion.

Konstantinus I, ensimmäinen kristitty Rooman keisari, käytti pentagrammia sinetissään ja amulettina. Ennen kuin rististä tuli pääsymboli, pentagrammi oli suosittu tunnus koristamaan varhaisten kristittyjen koruja ja amuletteja. Ristin omaksumisen jälkeen pentagrammin suosio vähitellen laantui. Pentagrammia käyttivät myös Temppeliherrat [ks."Temppeliherrat"] esim. hautakivissä.

Pentagrammi esiintyy kahdessa kansallislipussa, Etiopian ja Marokon. Wicca, uuspakanallinen uskonto joka kehittyi Englannissa 1900-luvun alkupuolella, omaksui pentagrammin symbolikseen.

Perjantai 13. päivä. Ei itseasissa epäonninen, vaan melko hyvä päivä joka yhdistää perjantain ja 13:sta symboliikan. Taikausko keksittiin kääntämään kristityt Vanhasta Uskonnosta, ja saamaan heidät pelkäämään Rakkauden ja Hedelmällisyyden opetuksia. Perjantai on pohjoismaisen jumalattaren Friggan eli Freyan päivä, joka vastaa roomalaista Venusta – Rakkauden jumalatarta. Ja 13 liittyy sekä traditionaalisen noitacovenin kokoon että vuoden 13 täyteen kuuhun – ts. Elämän täyteyteen.

Perjantai oli päivä jolloin Jeesus ristiinnaulittiin, ja siitä saakka tämä päivä on liitetty kuolemaan ja sitä on pidetty huonona enteenä. Itse asiassa, perjantailla on pitkä historia päivänä, jolloin suurin osa teloituksista on tapahtunut. Ennen kuin Jeesus tapettiin ristillä, hän oli kolmentoista ihmisen joukossa, jotka olivat läsnä viimeisellä ehtoollisella.

Eräs kuuluisin perjantai 13. päivä oli vuonna 1307 kun Jerusalemin suojelijat, Temppeliherrat, pidätettiin Ranskan kuninkaan toimesta, paavin määräyksestä. Heidät kidutettiin myöhemmin "tunnustamaan" harhaoppi ja monet heistä teloitettiin väitetyistä harhaoppisista rikoksista.

Ks. myös "Temppeliherrat".

Protestanttinen kirkko sisällyttää protestin perustukseensa ja kestää vain niin kauan kuin tuo protesti on oikeutettu.

Psyykkinen vampyyri. Henkilö, joka kuluttaa sinut loppuun mentaalisesti, emotionaalisesti tai henkisesti. Usemmiten he eivät tunnista tekevänsä tätä. Sellainen henkilö voi tulla luoksesi etsien neuvoa tai apua, ja kuluttaa tunteja aikaasi käyttäen kaikenlaisia tekosyitä sille miksi neuvosi eivät toimi. Lopulta hän hyväksyy osan ehdotuksistasi, mutta lyhyessä ajassa se on kokonaan hylätty ja hän tulee takaisin etsien lisää apua ja neuvoa. On parasta välttää psyykkisiä vampyyreja.

Puhdassydäminen; "Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan" (Matt.5:8). Sydämen puhtaus on vilpittömyyttä ja sitä, että ihmisen pyrkimysten taustalla on vain yksi vaikutin. 

Pyhimykset, Pyhät: Ihmiset ymmärtävät väärin pyhimyksiä. He luulevat heidän olevan mukavia ihmisiä, hyviä ihmisiä, ihmisiä jotka käyttäytyvät hyvin eivätkä tee virheitä. Mutta pyhimykset eivät ole sellaisia. Pyhimykset voivat olla kärttyisiä, äreitä, ilkeitä, katkeria, sivistymättömiä, naisvihamielisiä (paljon tässä kategoriassa!), rasisteja, jyrkkiä (vielä enemmän täsäs kategoriassa!) - listaa voisi jatkaa loputtomiin. Pyhimykset ovat erittäin inhimillisiä ja he ovat aikansa ja kulttuurinsa tuotteita. Mutta pyhimykset ovat osoittaneet meille, että on olemassa mahdollisuus elää jumalisesti tässä elämässä, kuinka epätäydellisesti sen teemmekin. Pyhimykset ovat yksinkertaisesti ihmisiä, jotka ovat valinneet suunnata elämänsä sinne minkä he uskovat olevan Jumalan suunta, ja on tarpeeksi elämiä suunnattuna samaan suuntaan jotta se alkaa näyttää kuin pitkältä kulkueelta ihmisiä, kaikki kulkemassa samaa polkua, pitäen toisilleen seuraa.

Heprealaiskirjeen kirjoittaja muistuttaa meille niiden sankarien rohkeudesta ja esimerkistä, jotka ovat menneet edellämme: "Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme." Hepr.12:1

"Miksi pyhimykset olivat pyhimyksiä ? Siksi, koska he olivat iloisia kun oli vaikeata olla iloinen; kärsivällisiä kun oli vaikeata olla kärsivällinen; ja koska he jatkoivat eteenpäin kun he halusivat seisoa paikoillaan; ja olivat miellyttäviä kun he halusivat olla epämiellyttäviä. SIINÄ OLI KAIKKI. Kaikki oli aivan yksinkertaista ja aina tulee olemaan."
- Geoffrey Hodson, kirjasta Sharing the Light
.

"Pyhimys on yksinkertaisesti ihminen, jonka sielu on kasvanut täyteen kokoonsa, reagoimalla täysin ja auliisti elinympäristöönsä, Jumalaan. Hän on saavuttanut syvemmän, suuremman elämän kuin me muut, ihmeellisemmän yhteyden maailmankaikkeuden mysteereihin; äärettömän mahdollisuuden elämän, nimitys, jota hän ei koskaan tunne saavuttaneensa."

- Evelyn Underhill

Katso myös: Pyhä - Ortodoksi.net; Pyhimys - Wikipedia; Vantaan Lauri: Pyhimykset tekevät paluuta luterilaisuuteen; Hyviä uutisia: Pyhien rukoileminen ja kunnioittaminen

Pyhä: Baabelin tornin, kaikkien aikojen ensimmäisen globaalin projektin, mentyä myttyyn Jumala kutsuu luokseen miehen, Abrahamin, ja naisen, Saaran, ja sanoo: "Olkaa erilaisia." Hepreankielisessä Raamatussa käytetty sana "pyhä", kadosh, tarkoittaa itse asiassa "erilaista, erottuvaa, erotettua". Jumala halusi opettaa meille, että erilaisuus on arvokasta...meidän on löydettävä Jumalan kuva ihmisestä, joka ei ole meidän näköisemme.  "Sillä kirjoitettu on: 'Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä'" (1 Piet.1:16).  (Johathan Sacks) "Jumalan tunteminen johtaa tähän yhteen, käsittämättömään, mutta kuitenkin itsestään selvään ja väistämättömään sanaan: pyhä. Tällä sanalla me ilmaisemme sen, että Jumala on ehdottomasti erilainen, josta emme tiedä mitään, ja sen, että Hän on kaiken nälkämme ja kaipauksemme loppu." - Alexander Schmemann

Metafyysisesti pyhyys on eheyttä hengessä, mielessä ja ruumiissa (engl. Holy - Whole; suom.huom.). Tässä tietoisuuden tilassa ihminen on tietoinen Jumalan kaikkiallisesta kirkkaudesta. Charles Fillmore: Metaphysical Dictionary


©2019 Magdaleena - suntuubi.com