Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Risti: Ristin ymmärretään yleensä olevan lähinnä kristillinen symboli, mutta sitä ovat käyttäneet lähes kaikki uskonnot ja kulttuurit esittämään jumaluuden ja ihmisyyden leikkauspistettä; varhaisimmat ristit merkittiin yksinkertaisesti (T) tai (X). Se on eräs vanhimmista kosmisista symboleista, ja merkitsee harmoniaa Jumalan ja maan välillä. Se symboloi  horisontaalisen (aine ja aika-avaruus) tason ja  vertikaalisen (jumalallisen/transsendentin) todellisuuden tason yhteyttä. Leikkauspiste voidaan nähdä edustettuna ihmisen sydänchakran energiakeskuksessa. Monet esoteristit asettavat ruusun tähän ristin pisteeseen (ks. "ruusu-risti"). Olla "ristiinnaulittuna" aika-avaruuden ristille merkitsee kulkea henkisen vihkimyksen tasojen läpi, jotka "ristiinnaulitsevat" luonnon vähäisemmät aspektit, jotka pidättävät saavuttamasta korkeampia oivalluksen tasoja. Tästä tulee tuskallista ainoastaan kun nuo itsen aspektit jotka eivät ole asettuneet tämän liikkeen kannalle, vastustavat sitä. Kärsimys ei ole välttämätöntä, jos avautuu armolle ja pyytää sitä. Ihmisen eläinruumis on risti, eli kidutusväline sielulle. Kamppailussa rakenteensa alempien elementtien kanssa hänen jumalallinen luontonsa kehittyy. Eläinelementtien on kuoltava ristillä ja henkinen ihminen ylösnousee yhdistyäkseen Kristuksen kanssa. "Kuolema ristillä" edustaa omasta persoonallisuudesta luopumista ja astumista iankaikkiseen ja universaaliin elämään. [Ks. myös: "Krusifiksi"]

Platon antoi yhden merkityksen kun hän sanoi: "Maailmansielu on ristiinnaulittu"; se tarkoittaa että maailmassa on olemassa neljä kuntaa - kivikunta, kasvikunta, eläinkunta ja ihmiskunta. Kivikunta sieluttaa kaikenlaisen kemiallisen aineen, niin että risti - mistä tahansa materiaalista se on tehty - on ensin tuon  kunnan symboli. Ristin pystysuora alempi haara on kasvikunnan symboli, koska ryhmähenkien virtaukset jotka antavat elämän kasveille, tulevat maan keskuksesta mihin nämä ryhmähenget ovat sijoittuneet ja kurkottavat kohti planeettamme periferiaa ja avaruuteen. Ristin ylempi haara on ihmisen symboli, koska ihmiskunnan elämänvirtaukset kulkevat alaspäin auringosta vertikaalisen selkärangan kautta. Kasvi- ja ihmiskunnan välissä seisoo eläin, jolla on horisontaalinen selkäranka... sen tähden ristin horisontaalinen haara on eläinkunnan symboli. Max Heindel

Risti on uudistumisen ja elämän peräänantamattomuuden symboli ylivoimaisten todennäköisyyksien edessä, yhtä lailla kuin neljän elementin leikkauspiste, edustaen viidettä elementtiä eli Henkeä. Se liittää yhteen aktiivisen (l) ja passiivisen eli vastaanottavaisen (-); kun nämä kaksi voimaa yhdistetään, luodaan kolmas voima, idea tai entiteetti. C.G.Jung ehdottaa, että ristillä on alkunsa tulen keksimisessä, ja siten se on itseasiassa tulisymboli joka juontuu siitä kun alkukantainen ihminen hieroi kahta keppiä yhteen sytyttääkseen tulen lämpöä, suojelua ja työkalujen luomista varten. Ristiä merkisevillä sanoilla kuten krois, krouz, kreuz, cross, crux, cruz tai croaz, on etymologinen samankaltaisuus tulta merkitsevien sanojen kanssa. Juuret ak, ur tai os kaikki merkistevät kosmista valoa eli tulta.

"Horisontaalinen viiva edustaa feminiinisen prinsiipin - veden - liikettä, jolla on aina taipumus leviämään ja virtaamaan maan pinnan yli, vieden niin paljon tilaa kuin mahdollista. Vertikaalinen viiva edustaa maskuliinisen prinsiipin - tulen - toimintaa, jolla päinvastoin on taipumus keskittää energiansa ja kohota kohti korkeuksia. Vesi liittyy sen tähden pintaan ja tuli korkeuksiin. Nämä kaksi suuntaa, horisontaalinen ja vertikaalinen, yhteen tuotuna ristin hahmossa edustavat parhaiten maskuliinisen ja feminiinisen periaatteen toimintaa luomakunnassa ja kaikissa luoduissa." Omraam Mikhaël Aivanhov

Paradoksi, joka jokaisen täytyy ratkaista, on se, että ristiä käytetään surmaamaan maailman vapahtaja ja kuitenkin se edustaa iankaikkista elämää. 200-luvun alkuun mennessä risti liitettiin niin läheisesti Kristukseen, että Klemens Aleksandrialainen, joka kuoli vuosien 211 ja 216 välillä, saattoi ilman monitulkintaisuuden pelkoa käyttää fraasia Herran merkki tarkoittamaan ristiä, ja Tertullianus saattoi nimittää kristittyjen uskovien ryhmää "ristin kannattajiksi" kirjassaan De Corona v. 204. Kuitenkin aiemmin sitä pidettiin pakanallisena symbolina, jonka käyttöä useat kirkkoisät vastustivat. Risti oli tuskan ja kärsimyksen symboli. Tänäpäivänä se olisi kuin roikottaisit sähkötuolia kaulassasi.

Rististä tuli jumalallisen voiman ja läsnäolon symboli, kuoleman ja tietämättömyyden voittamisen symboli. Loogisesti käännetty risti tuli siten jumalanpilkan, demonisen voiman tai Kristuksen uhrin torjumisen symboliksi, kuitenkin historiallisesti se on ollut nöyryyden symboli, pyhän Pietarin marttyyriuden symboli, sillä pyhä Pietari pyysi tulla ristiinnaulituksi tällä tavoin, ylösalaisin, koska hän tunsi ettei ollut tarpeeksi hyvä roikkuakseen samalla tavoin kuin Jeesus. Kristilliset kirjoittajat väärinymmärsivät Pietarin tunnuskuvan antikristillisenä symbolina.

Latinalainen risti on kristillinen versio elämän puusta, akselista joka yhdistää taivaan ja maan; sitä kutsuttiin kerran Jumalan sinetiksi, ja se symboloi ristiinnaulittua Kristusta. Samalla tavoin, ristinmerkin tekeminen on uskon tunnustamista, se on kokonaisuuden - lunastuksen - merkki. Ristillä Jeesus pelasti koko ihmiskunnan; tällä hän pyhitti koko ihmiskunnan sen olemuksen syvyyksissä asti. Sillä pääkallonpaikalle, tälle kuoleman paikalle, risti, elämän puu istutettiin. Sen juuret menivät alas tuonelaan, minne Kristus laskeutui pelastamaan tuomittujen sielut; sen oksat kohosivat taivaisiin, mistä hän nyt hallitsee. Todellisen latinalaisen ristin muoto taiteltuna muodostaa kuution, muinaisen maisen vallan symbolin. Alkuperäinen kristillinen risti, jota kutsutaan "kreikkalaiseksi ristiksi", oli muodoltaan X, ja lyhennelmä Kristus-nimestä, ei ristiinnaulitsemisristin edustaja. Latinalainen risti tuli suosioon myöhemmin, kun keisari Konstantinuksen äiti, keisarinna Helena, väitti löytäneensä todellisen ristiinnaulitsemisristin, josta alkoi loputon pyhäinjäännösten kauppa.

Käyttämällä ristin merkkiä tietoisella tavalla, voimme luoda itsessämme olotilan, joka tukee mystistä kokemusta ja laajennettua tietoisuutta. Me itseasiassa teemme itsestämme avoimia ja auliita kanavia kosmiselle viisaudelle, universaalille rakkaudelle ja luovalle voimalle manifestoitumaan elämässämme ja maailmassa. Kristityt mystikot kutsuivat tätä nimellä "axis mundi" eli maailman akseli - taivaan ja maan yhdistäminen. Teoksessaan Rituaalin luonne ja käyttö, Roche de Coppens siteeraa vapaamuurarillis-ruusuristiläistä dokumenttia, jossa "piispa Theodotus" lausuu:

"Kun sanomme 'nimeen Isän' ja asetamme sormemme otsalle, me itseasiassa osoitamme tärkeään elimeen henkisessä ruumiissamme juuri sen tilan alapuolella, missä Jumala asuu meissä 'korkeuksissa'. Rakastavat ajatukset Taivaallisesta Isästämme laittavat liikkeelle värähtelyt, jotka aktivoivat 'kruunun' jumalallisen olemuksen, joka vuodattaa sydänkeskukseemme todellisen joskin näkymättömän Kirkkauden (valkoisen valon valokeilan). Tätä kruunun aktivointia kuvaa pyhä Pietari: "Saatte kirkkauden seppeleen" (1 Piet.5:4). Kun sanomme: 'Ja Pojan' ja asetamme sormemme sydämellemme, me jälleen itseasiassa osoitamme tilaan henkisessä ruumiissamme, missä jumalallinen valo - profetta Jesajan sanoin - yllemme 'korkeudesta' vuodatettuna aktivoi toisen henkisen elimen, joka peittää meidät Pojan jumalallisella rakkaudella. Ja kun sanomme, 'Ja Pyhän Hengen', koskettaen oikeaa ja vasenta rintaa, tässä järjestyksessä, aktivoimme nämä henkiset aistit meissä, jotka ilmenevät Pyhän Hengen luovana ja elävöittävänä voimana elämässämme. Lopulta kun sanomme 'Aamen' ja liitämme kätemme yhteen, mentaalisesti vahvistaen kolmiyhteisen Jumalan läsnäolon meissä, me itseasiassa suljemme henkiset virtaukset henkisen ruumiimme periferiassa säilyttääksemme tämän heräämisen henkiseen tietoisuuteen niin kauan kuin mahdollista."

Tunnustamalla, hyväksymällä, kutsumalla ja soveltamalla kosmista viisautta, universaalia rakkautta ja yhdistämällä kaksi Pyhän luovan Hengen voimalla, me voimme henkilökohtaisesti tuntea Kristuksen meissä. Kun tämä tapahtuu, me otamme osaa todelliseen henkiseen kommuunioon, eli Pyhään Messuun, jossa kaikki ovat liittyneet "Corpus Mystica Christiin" eli Mystiseen Kristuksen Ruumiiseen.

Hermetic Order of the Golden Dawn antoi ristin merkin  ymmärtämiseksi suuresti arvostetun rituaalimeditaation joka tunnetaan "kabbalistisena ristinä". Tässä rituaalissa visualisoidaan kirkkaat valosfäärit ja ristin muodostuminen valkoisesta tai kultaisesta valosta itsessä samalla kun resitoidaan invokaatio: "Sillä Sinun (otsa) on valtakunta (sydän) ja voima (oikea olkapää) ja kunnia/kirkkaus (vasen olkapää) iankaikkisesti, aamen (kädet yhdessä rukouksessa). Tämä yksinkertainen mutta voimallinen akti, kun se tehdään keskittyneesti ja vilpittömästi, voi tuoda meidät yhteyteen kosmisen viisauden, rakkauden ja luovan voiman kanssa.

"Monet uskovat käyttävät sen uskonnon symboleja, johon he kuuluvat. Kristityt käyttävät ristiä, jonka avulla he pyrkivät vakuuttamaan uskoaan, varmistamaan taivaan suojeluksen, tai olemaan suosiollinen heidän kehitykselleen. Todellisuudessa yksinkertainen risti ei ole koskaan pelastanut ketään sairaudelta tai synniltä. Jos ihmiset eivät työskentele ajatustensa ja tunteittensa syvyyksissä, risti ei sen paremmin muuta kuin suojelekaan heitä. Risti on kosminen symboli, jota täytyy tarkastella ja tutkia mitä suurimmalla kunnioituksella. On sopivaa käyttää ristiä jos sen merkitys ymmärretään; muutoin symboli toimii sitä käyttävää henkilöä vastaan. Ristin läsnäollessa kaikki kehittyneet olennot kokevat pyhää väristystä, mutta ennen sen käyttämistä heidän täytyy pyrkiä menemään syvemmälle sen merkitykseen, tai mitä hyvää siitä on? Ne jotka käyttävät ristiä koettamatta ymmärtää sitä ja herättämään sen eloon itsessään, eivät ainoastaan epäonnistu hyötymään siitä vaan kulkevat kohti kärsimystä ja kuolemaa." Omraam Mikhael Aivanhov

Rituaali: Rituaali on itseasiassa "riitin" sanat, jotka lausutaan osana seremoniaa, joka on sarja pääasiassa symbolisen arvonsa takia suoritettavia toimia, jotka määrää uskonto tai yhteisön traditiot.

"Rituaalin tarkoitus on antaa muoto inhimilliselle elämälle, ei pinnan järjestelyn tavalla, vaan syvällisesti. Muinaisina aikoina jokainen sosiaalinen tilaisuus oli rituaalisesti järjestetty, ja syvyys esitettiin uskonnollisen sävyn ylläpitämisen avulla. Myytit ovat riittien mentaalisia jalustoja; riitit myyttien fyysistä voimaansaattamista." Joseph Campbell

Ks. myös: Rituaalit.

Ruusu-Risti: Useimmat ihmiset ymmärtävät käsitteet elämä ja kuolema vastakohtina, ja jatkuvassa kamppailussa missä tahansa ne kohtaavat. Ruusu-Risti opettaa että elämä ja kuolema ovat tapahtumia jatkumolla, joka laajenee äärettömästi molempiin suuntiin, ekstaasin ruusun kukkiessa kokemuksen ja työn ristillä. Risti on kiinnitetty kuten peritty kohtalomme, ja sillä kukkiva ruusu on dynaaminen kasvu joka lähtee tekemistämme valinnoista, sillä mitä saamme.

Ruusu-Risti sai alkunsa kristillisenä symbolina jo ensimmäisellä vuosisadalla, Kristuksen veren ja uhrimysteerin symbolina. Ruusu symboloi Kristuksen veren lunastavaa voimaa; symboli kokonaisuudessaan kuvaa hengen voittoa aineesta. Kristillinen ikonografia käyttää sitä symboloimaan maljaa, joka vastaanotti Kristuksen veren, Pyhän Graalin kuvauksena, ja ruusuristiläiset asettivat sen ristinsä keskukseen, Kristuksen sydämen eli Pyhän Sydämen paikalle. Symbolin syvempi, kätketty merkitys on Marian ruusun ja Kristuksen ristin yhteys, jumalallisen feminiinisen ja jumalallisen maskuliinisen liitto.

Ks. myös: Wikipedia: Ruusuristiläisyys

Saatana: Hepreaksi ”syyttäjä”. Juutalaisessa traditiossa et löydä sanaa sinänsä, pikemminkin sillä on artikkeli edessään, selvästi viitaten siihen että nimi edustaa asemaa paremmin kuin tiettyä olentoa. ”Saatana” ei voi tehdä mitään itsekseen, ja on paremminkin mitä tänä päivänä kutsuisimme ”paholaisen asianajajaksi”. Kristillisessä teologiassa Saatanasta tuli erityinen olento, kaiken sen edustaja ja syy mikä oli pahaa, ja Jumalan vihollinen. Siten kritillisestä teologiasta tuli dualistisempaa: hyvän Jumala (Jeesus) ja pahan Jumala (Saatana) taistelemassa ihmisistä. Tämä on lähempänä käsityksiä jotka löytyvät gnostilaisuudesta ja zarathustralaisuudesta.

"Hylkyjumalista tehdään perkeleitä, ja Saatana on niin sekava ja niin muodoton vain sen takia, että hän on kokoonpantu muinaisten jumal-oppien kaikista repeämistä. Hän on sanaton sfinksi, ratkaisematon arvoitus, mysterio vailla totuutta, absoluutti ilman todellisuutta ja ilman valoa." - Eliphas Lévi: Suurten mysterioiden avain

Ks. myös blogi Resurget Sol Fugiens: Paha;

Christus Mysticus: Valoa pimeyteen

ja Robert de Grimston: Kristuksen ja Saatanan ykseys.

Sekä: Azazelin Tähti.

Silmä kolmiossa: Eli kaikki-näkevä silmä tai Kaitselmuksen silmä,  edustaa jumaluuden kaikkitietävyyttä. Kolmio on tason muodostelma euklidisessa geometriassa ja edustaa ideaalia, josta aktuaalinen virtaa. Silmä on heprealainen kirjain Ayin.

Silmä kuvataan yleensä taivaalla katsomassa maan päälle, ja on muinainen auringon symboli. Idea tulee egyptiläisiltä, jotka samaistivat silmän Osiris-jumaluuteen; ihmissilmä kyvyssään havaita valo nähtiin pienoisaurinkona.

"Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu." (Matt.6:22) Se mihin Jeesus viittaa, on henkinen elin. Me työskentelemme tämän silmän puhdistamiseksi ruokkimalla puoluettomia ajatuksia, tunteita ja toiveita, uskoen todella, että tämä silmä myöskin suojelee meitä, koska se seuraa meitä. Eräs tämän sisäisen silmän symboleista on kolmio, jonka keskellä on Jumalan silmä. Inhimillisellä tasolla se on moraalinen omatunto.

Silmätunnuksen käyttö kuvaamaan Jumalaa oli melko yleistä renesanssin aikana. Kolmio edusti kolminaista jumaluutta. Vähitellen sen omaksuivat vapaamuurarit Suuren Arkkitehdin symboliksi. Versio symbolista pyramidin huipulla (kenties johtuen sen egyptiläisestä alkuperästä) muodostaa osan Yhdysvaltojen sinettiä.

Sofia: Ks. seuraavat tekstit...

Christus Mysticus, Jumala Äitinä: Shekhina, Pyhä Henki, Sofia, Maria;

Maaäiti ja Maria Sofia

James H. Hindes: Ihmissielu ja Jumalallinen Sofia.

Suorakulma ja harppi: Symboli joka on tullut kuvaamaan Vapaamuurarien veljeskuntaa, muodostuu kahdesta eri rakentajien ammattikunnan työkalusta: suorakulmasta ja harpista. Vapaamuurarirituaalissa selitetään, että suorakulma on työkalu jota operatiiviset muurarit käyttivät työssään, mutta jota spekulatiiviset vapaamuurarit käyttävät hyveen välikappaleena ohjaamaan kaikkia tekojaan ihmisten kanssa.

Harpilla on hiukan vaikeaselkoisempi ritualistinen selitys. Ajattele kahta harpin kärkeä, erilleen levitettynä, valmiina piirtämään ympyrä. Vapaamuurariuden pääasiallisten opinkappaleiden - jotka ovat ystävyys, moraalisuus, ja veljellinen rakkaus - sanotaan sisältyvän harpin kahden kärjen välille. Kun käytät harppia piirtääksesi ympyrän, yksi kärki pysyy ympyrän keskellä. Tuo kärki edustaa yksittäistä vapaamuuraria. Ympyrä edustaa hänen maailmansa rajoja ja ihmisiä joiden kanssa hän tulee yhteyteen. Hänen tulee aina elää noiden ystävyyden, moraalisuuden ja veljellisen rakkauden periaatteiden mukaan kaikissa tekemisissään ihmisten kanssa, ja erityisesti vapaamuurariveljen kanssa.

Christopher Hodapp: Freemasons for Dummies. John Wiley & Sons, Inc. 2013.

Swastika: Eräs vanhimmista henkisistä symboleista maailmassa, mahdollisesti mennen niin kauas taaksepäin kuin 12 000 eKr. Se muodostuu tasapituisesta rististä jonka kärjet taipuvat 90 astetta, antaen vaikutelma että se pyörii joko myötäpäivään tai vastapäivään, riippuen siitä kuinka se on piirretty. Sana itsessään on sanskritia. Symboli on löydetty muinaisissa kulttuureissa ympäri maailman, mukaan lukien esikristillinen Eurooppa ja varhaisten Amerikan alkuperäisheimojen parissa. 1880-1920 siitä tuli suosittu motiivi länsimaisessa kulttuurissa. Swastika löytyy kaikkialta Intiasta, missä sen sanotaan edustavan auringon säteitä, maailmankaikkeuden involuutiota ja evoluutiota, ja vain hyvää onnea. Jotkut kuitenkin uskovat, että se on hyvää onnea ainoastaan kuvattuna myötäpäivään pyörivänä. Varhaisen 1900-luvun mystisten ja poliittisten johtajien uskomus saksalaisen ”arjalaisen” rodun ylemmyyteen johti symbolin omaksumiseen Natsipuolueen tunnukseksi 1935. Natsismin kauhujen seurauksena symbolia vältetään maissa missä se ei ollut aiemmin laajalle levinnyt. Jotkut yrittävät ottaa symbolin uudelleen käyttöön selittämällä sen henkistä ja symbolista arvoa samalla sanoutuen irti natsien alkuperäisten merkitysten vastaisuudesta.

Buddhalaiset ja jainalaiset (joiden symboli kuvassa)  käyttävät yhä merkkiä positiivisella tavalla. Kristinusko on myös käyttänyt swastikaa; se löytyy katakombeista melkein tuhat kertaa. Keskiaikana merkkiä pidettiin gammadionina, neljän kreikan gamma-kirjaimen (Γ) ryhmänä, jota käytettiin viittaamaan neljään evankelistaan, Kristus keskellään. Luoteis-Kiinasta löytyy nestoriolaisia ristejä, jäänteinä lähetystyöstä 1200-luvun kieppeillä, joissa swastika on kreikkalaisen ristin keskellä.

Ks. myös: Hakaristi Suomessa.

Symboli: Esine tai kuva, joka edustaa jotain muuta. Visuaalinen kuva, joka voi auttaa hermetismin tai muun järjestelmän harjoittajaa ymmärtämään erittäin mystisten käsitteiden merkityksen, jotka ovat osa tekstejä, myyttejä tai rituaaleja.

Ks. myös "hermetismi" ja "rituaali".

Synagoga, kreikkaa, "kokoontua"; sanaa käytettiin ainoastaan Uudessa testamentissa. Hepreankielinen nimi bet knesset, "talo jossa kokoonnutaan". Kreikankieliset juutalaiset käyttivät yhteisöstään nimitystä ekklesia, josta kristittyjen käytössä tuli kirkkoa merkitsevä sana.

Synkroniteetti: Carl Jungin muotoilema teoria. Kaksi samankaltaista tai identtistä tapahtumaa tai ideaa tapahtuu samaan aikaan eri paikoissa ilman selvää  syysuhdetta. Se merkitsee sitä että mieli luo suhteita kahden tapahtuman välille kun sellaisia ei ole. Joidenkin tutkijoiden mielestä magia on saman kaltainen kausaalinen yhdistävä prinsiippi koska rituaalilla tai maagisella aktilla ei näytä olevan suoraa kausaalista vaikutusta rituaalin tulokseen, ja kuitenkin toivottu tulos tapahtuu maagisen työn jälkeen.

Synti: Ks. "Karma", sekä SYDÄMEN KAPPELI/Synnintunnustus ja ISÄ MEIDÄN/Anna meille meidän velkamme anteeksi... Lisäksi Resurget Sol Fugiens blogi: Luominen; synti, perisynti.


©2019 Magdaleena - suntuubi.com